Toegenomen advocaatkosten zijn één van de oorzaken voor de duurder geworden autoverzekeringen, concludeert het Verbond van Verzekeraars. In vijf jaar tijd nam de vergoeding voor een advocaat bij een gemiddelde letselschadezaak met ruim achttien procent toe, meldt het Verbond.

Bij een gemiddelde zaak bedroeg de vergoeding voor de diensten van een letselschadeadvocaat in 2010 nog 7.600 euro. In 2015 liep deze vergoeding op naar 9.000 euro, signaleert het Verbond van Verzekeraars. Een duidelijke verklaring voor de stijging van de advocaatkosten heeft de VvV niet, zegt woordvoerder Rudi Baars.

Letselschadeadvocaten hebben vanaf juli 2009 de mogelijkheid om een deelgeschil voor te leggen aan de rechter op kosten van de aansprakelijke partij, ook bij ongelijk. Volgens Geertruid van Wassenaer, voorzitter van de LSA, is dit één van de redenen voor de stijgende advocaatkosten. Een andere reden volgens Van Wassenaer: meer letselschadezaken worden via mediation afgewikkeld, wat extra kosten met zich meebrengt.

Maar de stijgende advocaatkosten hebben volgens Van Wassenaer ook een andere, positieve kant. ‘Doordat er meer gebruik wordt gemaakt van mediation en doordat er deelgeschilprocedures worden aangespannen, worden zaken wel makkelijker en sneller opgelost.’ Het Verbond zou, volgens Van Wassenaer, er ook naar moeten kijken hoe de gestegen kosten zich verhouden tot de doorlooptijd van dossiers en tot de totale schade die in de zaak betaalbaar zijn gesteld. ‘Pas dan kan je een goede vergelijking maken.’

Onderzoek van vergelijkingssite Independer wijst uit dat het afgelopen half jaar een WA-verzekering gemiddeld met 89 euro is gestegen, een stijging van 20 procent. Autoverzekeringen zijn gemiddeld 13 procent in prijs gestegen. Naast de stijgende advocaatkosten, noemt het Verbond van Verzekeraars een aantal andere oorzaken. Zo leidde de concurrentie tussen de verzekeraars de afgelopen jaren tot lagere verzekeringspremies. Verzekeraars keerden meer vergoedingen uit dan ze aan premies binnen kregen. In 2014 leverde dat een tekort van 429 miljoen euro op. Verzekeringen moeten hun premies nu weer opschroeven om zichzelf staande te kunnen houden, zegt het Verbond.

Ook de kosten per autoreparatie doen een duit in het zakje. Een gemiddelde reparatie kostte in 2010 gemiddeld 1.300 euro, in 2014 liep die op naar 1.900 euro. Een andere oorzaak voor de stijgende kosten van autoverzekeringen volgens het Verbond: steeds meer partijen willen schade verhalen op de aansprakelijke partij.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie