Bij elke scheidingszaak waarbij kinderen in het spel zijn, moet een professional voor het kind, zoals een kindbehartiger, worden betrokken. Dat stelt de Beroepsorganisatie Kindbehartiger in de aanloop naar de bijeenkomst van de Vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie op donderdag 9 juni over het rapport van de Kinderombudsman ‘Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur’. 

Een kindbehartiger is een getrainde professional die eraan bijdraagt dat vroegtijdig de belangen van een kind tijdens een echtscheiding mee worden genomen. Binnen de echtscheidingsprocedure kan een bijzondere curator in jeugdzaken worden benoemd die de belangen van een kind behartigen. Dat schrijft de Beroepsorganisatie Kindbehartiger in een notitie aan de Tweede Kamer.

Op dit moment begeleiden kindbehartigers kinderen alleen als beide ouders in een echtscheidingszaak hiermee instemmen. ‘Een professional voor het kind, zoals de kindbehartiger, zou standaard betrokken moeten worden bij een (echt)scheidingszaak,’ zegt Marieke Lips, oprichter van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger. ‘Steun is nodig voor beide ouders om de relatie zorgvuldig te ontkoppelen en daarnaast ook zo vroeg mogelijk steun voor ieder kind. Een huis kopen en je huwelijk regel je zorgvuldig. Dit zou niet anders moeten zijn voor een scheiding.’

‘Kinderen blijken veerkrachtiger wanneer zij ervaren dat er rekening met hen wordt gehouden in hun “nieuwe toekomst”,’ schrijft de Beroepsorganisatie in de notitie in aanloop naar de ronde tafel bijeenkomst. ‘Dit door hen een stem te geven op kindvriendelijke wijze, zonder hen te betrekken in die zaken die zich op volwassen niveau afspelen en die materie die hen aangaat in hun eigen taal voor hen in perspectief te plaatsen.’ Lips wijst erop dat dat ook in lijn is met nationale- en internationale wetgeving; artikel 3, 9 en 12 van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVKR) en artikel 809 en 815  lid 4 Rv. ‘De rol voor de kindbehartiger zou ik graag formeel verankerd willen zien.’

De Beroepsorganisatie pleit ook voor een nauwe samenwerking tussen de kindbehartiger en andere deskundigen zoals advocaten, maar ook jeugdartsen, kindertherapeuten, (ortho)pedagogen, kinderpsychologen en mediators. Iedere beroepsgroep vervult volgens de Beroepsorganisatie een waardevolle rol in het scheidingsproces. Een kindvriendelijke mindset bij advocaten is volgens de Beroepsorganisatie evident. ‘Het is voor iedere advocaat belangrijk de belangen van het kind in het oog te houden en de-escalerend te werken, vroegtijdig en in lijn met de uitingen vanuit het rapport van de Kinderombudsman.’

Om de kwaliteit van de kindbehartiger en de bijzonder curator te borgen, pleit de Beroepsorganisatie voor landelijke kwaliteitsnormen en opleidingsvereisten voor professionals die werken met kinderen in een scheidingssituatie.

Behalve een vertegenwoordiger van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger zijn er op 9 juni onder meer vertegenwoordigers van de Nederlands orde van advocaten, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg Nederland, Rechtbank Den Haag, Rechtbank Noord-Nederland, de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators en de Kinderombudsman aanwezig.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie