De tuchtrechter in Den Bosch heeft een Limburgse advocate voor een week geschorst omdat ze de belangen van haar cliënt niet goed had behartigd.

De cliënt had de raadsvrouw in 2013 in de arm genomen in een geschil omtrent de aankoop van een houten chalet. Het houten chalet bleek verborgen gebreken te hebben, waarna de koopster de schade probeerde te verhalen op de verkoper. Zo was er sprake van een kapot dak en een lekkage in de badkamer. Terwijl de advocate de verkoper aansprakelijk stelde voor de gebreken, kwam er een nieuw mankement aan het licht, namelijk een rottende houtconstructie. De advocate verzuimde echter de verkoper hiervoor ook aansprakelijk te stellen.

Pas toen de koopster anderhalf jaar later een andere advocaat inhuurde, kwam er enige schot in de zaak. In een gesprek met de deken beloofde de advocate haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan te spreken om de cliënt schadeloos te stellen. Die belofte kwam ze echter niet tijdig na.

De tuchtrechter oordeelt dat de advocate te kort is geschoten ten opzichte van haar cliënt. Ook verwijt hij haar dat ze lange tijd onbereikbaar was voor haar cliënt. Omdat de raadsvrouw al vaker tuchtrechtelijk is veroordeeld, krijgt ze een zwaardere straf opgelegd: een week onvoorwaardelijke schorsing.

Advertentie