Noordelijk rechtbankpresident Daan Keur maakt zich zorgen over de financiering van de rechtspraak. Dat zegt hij vandaag in een afscheidsinterview met het Friesch Dagblad. ´Dat is met stip mijn grootste zorg.´

Keur vreest dat de rechtspraak nog meer moet bezuinigen. Hij is bang dat de doorlooptijden van rechtszaken dan ´enorm omhoog´ gaan. Om oplopende wachttijden te voorkomen zijn juist honderden miljoenen euro´s nodig, zegt hij.

De Raad voor de Rechtspraak onderhandelt momenteel namens de rechtbanken en de gerechtshoven met het kabinet over de financiering van de rechtspraak voor de komende drie jaar. Het baart Keur zorgen dat er nog steeds geen plan ligt, terwijl de derde dinsdag van september nadert. De rechtspraak moest dit jaar eigenlijk een begin maken met een door het kabinet opgelegde bezuiniging van bijna 9 procent. Die taakstelling kan de rechtspraak niet opbrengen, zegt de rechtbankpresident. Volgens Keur komen de bezuinigingen nog bovenop eerder opgelegde doelmatigheidskortingen.

´Als de rechtspraak en het kabinet er niet uitkomen, hebben we een groot probleem. Zaken zullen blijven liggen. Dat vind ik niet kunnen, dan leg je de rekening bij de samenleving en zullen mensen heel lang moeten wachten op behandeling van hun rechtszaak.´

Digitalisering van de rechtspraak biedt volgens Keur op korte termijn geen lucht. Hiermee wordt weliswaar op arbeidskosten bespaard, maar daarvoor is vele jaren van investeren nodig.

Lees hier het interview in het Friesch Dagblad.
Advertentie