Rond kerst 2015 werden miljoenen mensen verliefd op Dean Strang en Jerome (‘Jerry’) Buting. Spoiler alert voor degenen die Making a Murderer nog niet gezien hebben: hillbilly Steven Avery wordt in de jaren tachtig veroordeeld voor de gewelddadige aanranding van Penny Beerntsen. Hij claimt het niet gedaan te hebben en het bewijs duidt ook op een andere dader. Toch zit Avery achttien jaar vast tot DNA-onderzoek zijn onschuld bewijst. Hij is er ingeluisd door de plaatselijke politie; daar is Avery van overtuigd.

Terwijl hij bezig is met een miljoenenclaim tegen de plaatselijke politie wegens corruptie, wordt hij opgepakt voor de moord op foto­grafe Teresa Halbach. Dezelfde agenten die gedaagd zijn in Avery’s procedure voor compensatie werken mee aan het opsporingsonderzoek. Hebben ze toen bewijs geplant? Die suggestie volgt wel uit de documentaire. Avery ontkent in elk geval Halbach omgebracht te hebben, maar heeft geld nodig voor zijn verdediging. Hij schikt met de politie en gebruikt die 400.000 dollar om ‘de beste advocaten van Wisconsin’ in te huren: Strang en Buting.

Het advocatenduo maakt advocaat zijn sexy, kopte de Volkskrant. Sommige fans wijden hele Tumblr-­pagina’s aan het tweetal, prijzen hun intelligentie en gevoel voor mode en plaatsen memes met getekende hartjes.

Begrijpen jullie die bewondering?

Strang: ‘Ik begrijp het werkelijk niet. We deden gewoonweg ons werk. Het was niet spectaculairder dan dat. In dit land had je zonder overdrijving duizenden andere strafrechtadvocaten kunnen filmen, die even bekwaam, toegewijd en het filmen waard zijn. Misschien zelfs wel meer dan wij waren.’

Buting: ‘Ik heb hier ook wel over nagedacht. Wellicht komt het ook doordat de documentaire meer de “behind the scenes” liet zien. Onze brainstormsessies, dat we praatten over de bredere zorgen die we hadden, de transparantie over wat we deden. Dat waren mensen niet gewend om te zien. Al weet ik niet precies hoe dat zich vertaalt naar sexy. Een van de raadsels van het leven, denk ik.’

Leidde meedoen aan Making a Murderer ook tot meer werk?

Buting: ‘Voor de documentaire waren we allebei wel redelijk bekend in Wisconsin. Ik werd al vaak gebeld. Maar het is waarschijnlijk wel meer geworden door de show. Telefoontjes van wanhopige mensen, van wie de man of zoon al twintig jaar vastzit. En dan verwachten ze een ridder te paard die hen komt redden. Dat is in veel gevallen wel heel veel gevraagd, vrees ik.’

Wat we in de documentaire zagen: is dat een standaard Amerikaans strafproces? Bijvoorbeeld de persconferentie die aanklager Ken Kratz uitvaardigt op 2 maart 2006, met alle details over hoe Halbach omgebracht zou zijn, die verzonnen waren, zoals u beargumenteerde tijdens het proces. Is dat gebruikelijk?

Strang: ‘De reële mogelijkheid van bewijs neerleggen dat er eerder niet was, is, denk ik, niet gebruikelijk in de Verenigde Staten. Aan de andere kant: de zaak een beetje oneerlijk versterken, liegen onder ede, een proces-verbaal aanpassen zodat het net wat belastender is, dat is eigenlijk best gebruikelijk. Dat komt omdat rechtshandhavingsinstanties competitief zijn ingesteld en we een accu­satoir systeem hebben. Ze kunnen de verplichting om recht te doen uit het oog verliezen en meer gefocust raken op de wens om te winnen.’

Buting: ‘Die persconferentie, live uitgezonden in de hele staat, met de waarschuwing vooraf dat iedereen die jonger was dan vijftien zou moeten stoppen met kijken; die was redelijk extreem. En toch zijn er ook jurisdicties waar de sheriffs gedetailleerde persconferenties houden, zelfs als de aanklagers het niet doen.’

Wat schort er volgens u aan het Amerikaanse systeem?

Strang: ‘In deze zaak zagen we de flagrante gevolgen die ­pretrial ­publicity kan hebben op de onschulds­presumptie en op de mogelijkheid om een eerlijk proces te verzekeren na maanden van opruiende publiciteit in het vooronderzoek. Tegen de tijd dat we aan het proces begonnen, was er een verzadiging van berichten geweest. Toen kwam de juryselectie. Honderddertig potentiële juryleden vulden vragenlijsten in. 129 van hen antwoordden dat ze dachten dat ­meneer Avery schuldig was.

Daarnaast leggen we in dit land verre­weg de langste gevangenisstraffen op van welke ontwikkelde democratie dan ook. Dus de prijs van een onterechte veroordeling is ongeëve­naard hoog in dit land. De gemiddelde gevangenisstraf in state courts is hier vijf jaar, tegen waarschijnlijk twaalf tot 24 maanden in Nederland of Duitsland. En in dit geval werd een levenslange gevangenisstraf zonder zelfs de mogelijkheid van een vervroegde vrijlating opgelegd. Dat soort straffen kennen de meeste Europese landen niet. Het is een maatschappelijke doodstraf in plaats van een biologische. Het is een vorm van de doodstraf, omdat het iemand de hoop op vrijlating ontneemt.’

Hebben rechters en aanklagers geleerd van de documentaire denkt u? Gaat er iets veranderen?

Buting: ‘In Wisconsin ziet het er slecht uit. Na tien jaar neemt een groot deel van het publiek de onjuiste pre trial publicity van Ken Kratz nog steeds als voor waar aan. Aan de andere kant hebben zowel Dean als ik aanklagers en agenten gesproken, zowel actief als gepensioneerd, die echt aanstoot namen aan wat ze zagen in de documentaire. Die zeggen dat ze dit nooit hadden toegestaan in hun jurisdictie. Aanklagers in Wisconsin waren destijds bijvoorbeeld ook geschokt door hoe ver Ken Kratz ging met die persconferentie. Dus weet je, ik denk dat er wel wat herkenning is, en dat er wel wat verbetering is, maar mondjesmaat.’

Is een inquisitoir systeem zoals we dat in Nederland hebben dan misschien beter dan het accusatoir proces in de Verenigde Staten?

Strang: ‘Dat is moeilijk te zeggen vanaf deze kust, omdat wij helemaal zijn ondergedompeld in dat accusatoire model. Maar ik zou terughoudend zijn om mijn lot in handen te leggen van fact finders die alleen professionele rechters zijn en de inbreng van leken niet meenemen. Door het systeem, met een focus op de dagelijkse gang van zaken en hun relaties met anderen in het systeem, kan het zijn dat professionals zicht verliezen in hun taak: rechtvaardigheid brengen. Ik denk dat inbreng van leken, van burgers, daar een belangrijke vrijwaring tegen is. Een vorm van burgerparticipatie kun je ook prima onderbrengen in een inquisitoir ­proces.’

Buting: ‘De theorie achter het accu­satoire systeem is dat je twee min of meer gelijkwaardige partijen tegenover elkaar hebt staan, in termen van competentie, ervaring en middelen. Maar helaas is er in Amerika een oneerlijke verhouding tussen de partijen. De verdediging is chronisch onder­betaald. En dat is niet alleen in Amerika.’

Behalve bewondering kwam er ook kritiek op de documentaire: die zou eenzijdig zijn, te veel op de hand van de verdediging. Belangrijk bewijs­materiaal zou ook buiten beschouwing zijn gelaten. Aanklager Ken Kratz kondigde aan zelf een boek te schrijven. Wat vindt u van die kritiek?

Strang: ‘Ik ben het oneens met die premisse. Jerry, ik en onze cliënt besloten mee te werken; het OM niet. Dit was geen film van de verdediging, of van de aanklagers. Dit was een film van Laura Ricciardi en Moira Demos en zij hadden het recht om de film te maken die ze gemaakt hebben. Die maakten ze zonder misleidend redigeerwerk, zonder reconstructies of iets kunstmatigs. Ze maakten die zelfs zonder verteller, zodat de kijker zelf conclusies kon trekken uit het beeldmateriaal van wat de bewuste mensen daadwer­kelijk zeiden destijds.

Het komt mij ontzettend oneerlijk voor dat iemand die weigerde mee te werken achteraf klaagt over de inhoud van de film. En Ken Kratz maakte zijn eigen film: hij belegde in maart 2006 die persconferentie, nodigde elk nieuwsstation in de staat uit om hem een uur te komen filmen. Dat is de meest eenzijdige film die iemand ooit gemaakt heeft over deze zaak. En die film kwam, in tegenstelling tot de documentaire, bovendien uit vóór de zitting en heeft het proces grotendeels vergiftigd.’

Avery zit nu opnieuw vast, ditmaal zonder uitzicht op vrijlating. Had u iets anders kunnen doen om deze uitkomst te voorkomen?

Buting: ‘Elke keer dat je een zaak verliest heb je twijfels: wat als we het anders hadden gedaan? Hadden we bijvoorbeeld de zaak niet moeten verplaatsen naar een andere county? Toch had dat geen verschil gemaakt, denk ik; de informatie over de zaak was helemaal over de staat verspreid. Juryleden uit een andere plaats zouden net zo bezoedeld zijn geweest.’

Waarom heeft u zich teruggetrokken van de zaak? Als Avery de appellate procedure ingaat, heeft hij ineens andere advocaten.

Strang: ‘Daar is een eenvoudig antwoord voor: het is gebruikelijk in Wisconsin dat je als advocaat niet aanblijft voor het hoger beroep. Dat is de norm. Dan kan de verdachte profiteren van een nieuw paar ogen.’

Maar… hij kreeg wel dezelfde rechter.

Strang (lacht en dan cynisch): ‘Dat is ook hoe het werkt hier.’

Sommige mensen hier dachten dat u ermee stopte omdat Avery’s geld, de vier ton die hij als compensatie kreeg in de Beerntsen-zaak, op was. Maar ik las ook dat u veel meer uren hebt gemaakt dan u in rekening ­kon brengen.

Buting: ‘O ja. Dat bedrag was al opgesoupeerd ongeveer zes maanden voordat we naar zitting gingen. We hebben een groot deel van die zaak pro bono gedaan.’

Doet u vaker zaken pro bono, bijvoorbeeld van de mensen die u nu aanschrijven?

Buting: ‘We doen het wel, maar beperkt. Anders kun je niet in bedrijf blijven. En we doen ander werk, waarvan we denken dat het een groter effect heeft, meer dan het effect van één zaak. Dat is het hele idee achter onze Conversations on Justice.’ (de spreekbeurten over het strafrecht die Strang en Buting ­houden, red.).

U toert met Conversations on Justice door de hele common law wereld. Is er een lijn te ontdekken in de reacties uit het publiek?

Strang: ‘We zien veel millennials, de streaming generatie, die echt geëngageerd zijn en willen helpen. Dan vertellen we ze bijvoorbeeld dat er duizenden groepen van belangenbehartiging zijn die hun tijd, hun stem en hun geldelijke steun nodig hebben. En praat bijvoorbeeld over rechtvaardigheid tijdens het eten, in je studentenhuis of op je werk. Dat helpt ook al.’

In oktober komt u ook naar Nederland voor een actualiteitencursus. Wat verwacht u van de bijeenkomst in Nederland?

Buting: ‘In Nederland spreken we voornamelijk voor advocaten, begreep ik. Dat is dus al anders dan in de VS, waar het meer voor het algemene publiek bedoeld is. Van het aantal brieven dat ik gekregen heb uit Nederland maak ik op dat de mensen er zeer geïnteresseerd zijn en kijken naar welke veranderingen zij zouden kunnen maken. Daar verheug ik me op: met elkaar ideeën delen van wat bij jullie werkt en wat verbeterd zou kunnen worden en wat het hier goed doet en anders zou kunnen.’

En verwacht u ook nog aanzoeken van hartjestekenende fans?

Strang: ‘Nee. Die zouden ook te laat voor ons komen.’

DEAN A. STRANG (55)

Opleiding
1985: University of Virginia School of Law (J.D.)
1982: Dartmouth College (A.B., Government, cum laude)

Kantoor
Strang & Bradley, S.C. in Madison, Wisconsin

Nevenfuncties
Onder andere lid van de adviesraad van het Wisconsin Innocence Project en adjunct-professor bij de University of Wisconsin Law School.

JEROME S. BUTING (59)

Opleiding
1981: University of North Carolina School of Law, Chapel Hill, North Carolina, Doctor of Jurisprudence (cum laude)
1978: Indiana University, Bloomington, Indiana, B.A., Bachelor of Arts (cum laude)

Kantoor
Buting, Williams & Stilling, S.C. in Brookfield, Wisconsin

Nevenfuncties
Onder andere veelgevraagd spreker over DNA, computercriminaliteit en ander forensisch bewijs.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Nathalie Gloudemans-Voogd

Redacteur (tot 01-02-2019)

Profile page
Advertentie