De Nederlandse orde van advocaten roept advocaten op 22 juni om 16.00 uur naar Den Haag te komen om een tegengeluid te geven aan de door het kabinet gepresenteerde maatregelen rondom de gesubsidieerde rechtsbijstand. Die dag neemt de NOvA deel aan het rondetafelgesprek over de kabinetsreactie op het rapport-Wolfsen. 

Volgens de NOvA zijn de door het kabinet gepresenteerde maatregelen desastreus voor zowel rechtzoekenden als sociaal advocaten. Zo wordt het jaarlijks maximaal te declareren puntenaantal voor meer dan de helft gehalveerd van 2000 naar 900 punten. Op dit moment onderzoekt de NOvA de financiële consequenties voor advocaten als de 900-puntengrens wordt doorgevoerd.

De NOvA zal tijdens het gesprek op 22 juni inzetten op het van tafel krijgen van de maximumvergoeding en het behoud van een volwaardig stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. ´Alleen zo kunnen rechtzoekenden zo optimaal mogelijk worden bediend door een kwalitatief hoogwaardige, reëel betaalde én onafhankelijke advocatuur´, schrijft de orde in een mail aan alle advocaten.

De NOvA vraagt advocaten ook aanwezig te zijn bij het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 28 juni vanaf 19:30 uur. ´Hoe meer advocaten aanwezig zijn, hoe beter.´

Advertentie