Voormalig deken en rechter Anita Vegter stapt over van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ze volgt daar Gerard Roes op als directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving. Het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving is onder meer belast met het ontwikkelen van veiligheid- en criminaliteitsbeleid.
Vegter (1965) studeerde Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. Van 1994 tot 2005 was zij advocaat en deken van de Orde van Advocaten in Arnhem. In 2006 werd ze senior rechter. Sinds 2009 was Vegter ook sectorvoorzitter kanton bij de rechtbank van Amsterdam. Ook was zij lid van het gerechtsbestuur en plaatsvervangend president van de rechtbank Amsterdam.
In april 2013 werd Vegter lid van de raad van bestuur van ACM.

Advertentie