Stichting Lawyers for Lawyers (L4L) maakt zich grote zorgen over het lot van onafhankelijke advocaten in Turkije. Directeur Adrie van de Streek zegt dagelijks contact te hebben met een aantal advocaten in het land. Die zijn bang dat het een kwestie van tijd is voordat de autoriteiten ook hen vastzetten.

In het recente verleden is het al diverse malen voorgekomen dat groepen advocaten tegelijkertijd werden opgepakt en in de gevangenis verdwenen. L4L monitorde de afgelopen jaren tientallen zittingen in de processen tegen ruim 70 advocaten.

Advocaten worden in Turkije al snel vereenzelvigd met hun cliënten en in staat van beschuldiging gesteld, zegt Van de Streek. Straks doet zich het merkwaardige fenomeen voor dat er geen advocaten zijn om de talloze functionarissen bij te staan die de afgelopen week zijn opgepakt, voorspelt ze. Van de Streek wil geen namen vrijgeven van de Turkse advocaten waarmee L4L in contact staat. Dat zou de risico’s onnodig vergroten, meent ze.

L4L wil met de Dam tot Damloop op 18 september geld ophalen om Turkse advocaten te blijven volgen. De stichting verkoopt daartoe startplaatsen aan advocaten. Er zijn nog enkele tientallen kaarten beschikbaar, aldus L4L.

Binnen de rechterlijke macht groeit de weerstand tegen de gebeurtenissen in Turkije. De Amsterdamse rechter-commissaris Van de Water zei vandaag tegen NRC Handelsblad geen Turkse rechtshulpverzoeken meer in behandeling te nemen. Hij hoopt dat andere Nederlandse rechters zijn voorbeeld volgen.

 

 

 

Advertentie