De CCBE, de raad van Europese balies, heeft de Turkse president Erdogan een brief gestuurd over het ontslag van rechters in Turkije. Wijzend op de ‘Basic Principles on the Independence of the Judiciary‘ vraagt de CCBE te garanderen dat rechters, aanklagers en advocaten in alle omstandigheden hun werk kunnen doen. 

Een van de belangrijkste missies van de CCBE is de verdediging van de rechtsstaat. In dat kader spreekt de raad van Europese balies zorgen uit over het ontslag van 2.745 rechters op zaterdag 16 juli. De CCBE wijst Erdogan op Basic Principles on the Independence of the Judiciary‘ en dan vooral op punt 18: rechters mogen alleen geschorst of ontslagen worden bij onbekwaamheid of gedrag dat ze ongeschikt maakt hun taken uit te voeren.

In dikgedrukte letters dringt de CCBE er bij Erdogan op aan dat hij doeltreffende maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de rechtsstaat gehandhaafd blijft. Ook vraagt de CCBE Erdogan te garanderen dat alle rechters, aanklagers en advocaten in alle omstandigheden hun werk kunnen doen zonder angst voor arrestatie, wraakacties, hinder, intimidatie en zonder lastig gevallen te worden. In de bijlage voegt de CCBE de Basic Principles on the Independence of the Judiciary toe.

De Raad van Europese balies is een ngo die de Europese balies vertegenwoordigt bij Europese en internationale instellingen. Via de balies van de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en vertegenwoordigt de CCBE meer dan 1 miljoen advocaten in Europa. Turkije is een van de ‘associate and observer representatives‘ van de CCBE.

Nathalie Gloudemans-Voogd

 

Advertentie