Het Advocatenblad zoekt naar een advocaat die zich als redactielid wil inzetten voor het blad. Gezien de samenstelling van de advocate­n­redactie genieten specialisten op het terrein van arbeidsrecht de voorkeur. 

De momenteel negenkoppige advocatenredactie staat borg voor de juridisch-inhoudelijke kwaliteit van de titel Advocatenblad en doet suggesties voor de inhoud. Geregeld schrijven de redacteuren artikelen voor het Advocatenblad. De van de Nederlandse orde van advocaten onafhankelijke redactie vergadert op de eerste dinsdag van de maand. Voor het bijwonen van deze vergaderingen ontvangen de advocaat-redacteuren een vacatievergoeding. Zij worden benoemd voor de duur van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.

Geïnteresseerden kunnen voor 1 september een motivatie en cv sturen naar ­redactie@‌advocatenorde.nl. Een gesprek met een vertegenwoordiging van de advocatenredactie maakt deel uit van de selectieprocedure.

Advertentie