Een van de markantste advocaten tijdens de jaren tachtig en negentig is wel Jaap Hamming. Jaap werd in 1972 in Utrecht beëdigd als advocaat en werd binnen drie jaar na indiensttreding tot partner van het toenmalige Derks cs benoemd, een uitzonderlijke prestatie.

Jaap ontwikkelde zich al vroeg tot een deskundige op het gebied van bouwrecht. Daarnaast was zijn brede kennis van het recht in algemene zin bepaald indrukwekkend.

Jaap nam het initiatief tot de opening van een van de eerste Nederlandse kantoren in het buitenland, te weten Derks in Brussel. In 1986 werd hij compagnon van Loeff & Van der Ploeg. Hij was deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten van 1996 – 1999 en bestuurslid van Loyens & Loeff van 2000 tot 2004. In 2005 moest Jaap de praktijk neerleggen niet alleen vanwege zijn pensioengerechtigde leeftijd maar zeker ook door de ziekte van Parkinson, een ziekte waaraan hij al vanaf 1998 leed.

Wij verliezen in Jaap een hoogst intelligente en humorvolle advocaat, een beminnelijk mens met grote tact en sterke bestuurlijke vaardigheden. Jaap speelde bepaald een rol bij de professionalisering van de advocatuur ook door zijn specialistische kennis op het gebied van het bouwrecht.

Jaap was een man met statuur.

Zijn omgeving en zijn collegae zullen Jaap zeer missen. De balie gedenkt hem met respect.

Een afscheidsgroet van de Nederlandse en in het bijzonder van de Amsterdamse advocatuur voor Jaap is meer dan op zijn plaats.

Amsterdam, 27 juli 2016
Johan Kleyn

Advertentie