Als het openbaar ministerie besluit tot sepot, moet het dat ook registreren. De verantwoordelijkheid daarvoor kan het OM niet overdragen aan de politie. Dat concludeert de Nationale ombudsman op een klacht van een vrouw die de sepotbeslissing nodig had om schadevergoeding te eisen, maar het sepotbericht nooit heeft ontvangen.

De vrouw werd in 2002 verdacht van valsheid in geschrifte. Twee dagen bracht zij door in voorlopige hechtenis, maar zij werd verder niet vervolgd. Een sepotbericht heeft zij nooit ontvangen en het sepot is ook niet geregistreerd in haar Justitiële documentatie. De vrouw diende daarover een klacht in bij de Nationale ombudsman. Een sepotbeslissing heeft zij nodig in haar schadevergoedingsprocedure tegen de Staat, was haar stelling.  Volgens de officier van justitie was er sprake van een politiesepot en wordt dit niet geregistreerd op het strafblad.

De Nationale ombudsman meent dat het openbaar ministerie de zaak met een OM-sepot had moet beëindigen. Het opsporingsonderzoek stond immers onder leiding van de officier van justitie, die aanhouding van de verdachte had bevolen en haar heen zond. Het openbaar ministerie berichtte de vrouw uiteindelijk ook over de beslissing om niet te vervolgen. Het sepot is daarmee een beslissing geweest van het openbaar ministerie, meent de Nationale ombudsman. De verantwoordelijkheid voor de juiste registratie kan niet worden overgedragen aan de politie.

Nu het OM heeft de zaak ‘op zijn minst gezegd slordig heeft afgerond’ komt de ombudsman tot het oordeel dat de klacht van de vrouw gegrond is wegens schending van het vereiste van goede organisatie. De ombudsman beveelt nog aan dat de vrouw uit coulance de gebruikelijke schadevergoeding voor de duur van de inverzekeringstelling krijgt. Daarbij doelt de Nationale ombudsman waarschijnlijk op 105 euro per dag; het bedrag dat het Landelijk Overleg van Voorzitters van de Stafsectoren heeft vastgesteld voor immateriële schade bij onterechte inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis in een politiecel.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie