Nu de KEI-wetsvoorstellen zijn aangenomen en gepubliceerd zijn in het Staatsblad, is het wachten op de eerste advocaten die het digitaal procederen in civiele zaken mogen uitproberen. Startdatum van de zogeheten prepilot is 1 september. Het gaat om een experiment in beperkte omvang bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland.

In de tijdslijn KEI die de Rechtspraak eerder publiceerde werd aangekondigd dat na publicatie van de nieuwe wet in het Staatsblad experimenten zouden starten bij de Rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland, in de wandelgangen de ‘prepilot’ genoemd. Op 21 juli stonden de KEI-wetsvoorstellen in het Staatsblad; de prepilot met vrijwillig digitaal procederen begint 1 september. ‘De omvang zal zeer klein zijn,’ laat een woordvoerder van de Rechtbank Midden-Nederland weten.

De precieze invulling van de prepilot is nog niet bekend. Wel laat de Rechtspraak weten dat de start met de nieuwe digitale werkwijze in nauwe samenwerking met enkele advocatenkantoren zal zijn voor vorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging (zaken met een belang van meer dan 25.000 euro). In oktober hebben voorlichtingsbijeenkomsten plaats bij de Rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland over vrijwillig digitaal procederen in dit soort zaken.

De Rechtspraak heeft al wel een nieuw landelijk procesreglement voor civiele zaken binnen KEI gepubliceerd. Daarin staan bepalingen die met de publicatie van de KEI-wetgeving in het Staatsblad in werking zijn getreden voor het experiment bij Rechtbank Gelderland en Midden-Nederland. Het procesreglement bevat ook voorlopige stukken tekst, ‘waarover nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden’ of die nog nader ingevuld moeten worden.

Naar verwachting wordt digitaal procederen verplicht bij de Rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland vanaf 1 februari (de zogeheten pilot). Landelijke invoering van wettelijk verplicht digitaal procederen staat vervolgens ingepland voor juli 2017.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Advertentie