Wie moet zorgen dat werknemers op een advocatenkantoor de nodige kennis hebben van de Wwft? Dekens moeten opletten, anders pakken ze de verkeerde.

Artikel 35 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zegt dat een instelling ervoor moet zorgen dat haar werknemers de benodigde Wwft-kennis hebben. Volgens de Haagse raad van discipline betekende dat niet dat mr. X als compagnon verantwoordelijk was voor het Wwft-opleidingsniveau van de medewerkers op zijn kantoor.

De algemeen deken ging in appel, en dat doet hij niet alle dagen. Misschien omdat dit typisch zo’n onderwerp is dat door politiek en OM met argusogen wordt gevolgd. En wellicht ook omdat een advocaat zijn kantoor op orde moet hebben, en het nogal gedoe is een heel kantoor voor de tuchtrechter te slepen. Hoe dan ook, volgens de algemeen deken was een individuele advocaat een ‘instelling’ in de zin van de Wwft, en moest mr. X dus ook als ‘instelling’ zorgen dat de werknemers op zijn kantoor de benodigde kennis in huis hadden.

Met dat eerste had de deken gelijk, zei het Hof van Discipline: als mr. X Wwft-achtige dingen doet, doet hij dat als ‘instelling’ in de zin van de wet. En mr. X is inderdaad ook als instelling verantwoordelijk voor het kennisniveau van zijn werknemers. Maar hád mr. X wel werknemers in dienst? Volgens het Hof leek het er meer op dat de werknemers in dienst waren van de maatschap waarvan mr. X via zijn BV deel uitmaakte. In zo’n geval moet de deken alle maten gezamenlijk aanspreken, of de compagnons die het kantoor feitelijk besturen.

De algemeen deken had trouwens ook nog gepoogd mr. X via artikel 35 Wwft tuchtrechtelijk aan te spreken op zijn eigen gebrek aan kennis. Maar ook op daarmee vangt de deken bot. Artikel 35 gaat over de plicht je werknemers goed op te (laten) leiden. Natuurlijk moet je als ‘instelling’ zelf ook op de hoogte zijn van de Wwft. Maar als je uit onnozelheid iets fout doet, is dat minder erg dan als je het expres doet. Dus dan moet de tuchtrechter dat gebrek aan kennis niet weer als verzwarende omstandigheid gaan meewegen. Aldus het Hof.

Trudeke Sillevis Smitt

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie