Amerikaanse advocaten krijgen te maken met een nieuwe gedragsregel: discriminatie of een ander lastigvallen worden gezien als een ernstige beroepsfout. Een resolutie met die strekking is tijdens de jaarlijkse vergadering van de American Bar Association (ABA) aangenomen, na weerstand de afgelopen maanden.

Met de ABA Resolution 109 wordt gedragsregel 8.4 aangepast: ernstige beroepsfouten zijn nu ook gedragingen die verband houden met de beroepsuitoefening en waarvan een advocaat weet of redelijkerwijs kan weten dat die ‘harassment‘ of discriminatie vormen op basis van ras, sekse, religie, afkomst, etniciteit, handicap, leeftijd, seksuele oriëntatie, gender identiteit, huwelijkse staat of sociaaleconomische status.

Het wijzigingsvoorstel zorgde voor commotie in de maanden voor de stemming. Sommige advocaten spraken, onder meer in een brief aan de ABA, hun ongenoegen uit over het voorstel. De ABA zou de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst beperken. Ook de frase ‘sociaaleconomische status’ baarden sommigen zorgen: mogen kantoren hun nieuwe associates dan niet meer mogen selecteren hun Ivy League diploma? In de National Law Journal klaagden advocaten dat de regel werd ingegeven door politieke correctheid en dat het niet ging om de correcte uitoefening van het beroep.

Maar bij de vergadering van de Amerikaanse variant van het college van afgevaardigden meldden zich geen sprekers tegen het voorstel. Resolutie 109 werd uiteindelijk met enkele wijzigingen aangenomen. Zo mogen advocaten wel diversiteit promoten met bijvoorbeeld recruitmentactiviteiten of sponsoring.

Nathalie Gloudemans-Voogd

 

Advertentie