‘De rechter tussen staat en straat.’ Dit is het thema van het jaarlijks terugkerende evenement de Week van de Rechtspraak. De week vindt dit jaar plaats van 5 tot en met 11 september.

Gedurende deze week organiseren alle rechtbanken en gerechtshoven één of meerdere activiteiten voor het publiek. Zo gaan de Rechtbank Gelderland en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 6 september ‘s avonds het gesprek aan met geïnteresseerde burgers tijdens een ‘publieksacademie’. De thema’s ‘Ondernemers en misdaad’ en ‘Huurrecht’ staan hierbij centraal.
Tijdens de Dag van de Rechtspraak op donderdag 8 september worden rechters, raadsheren, bestuurders en opinie- en beleidsmakers uitgenodigd in de Brabanthallen in Den Bosch. Onder leiding van dagvoorzitter Humberto Tan geven deze gasten hun visie op het thema. Een dag vol deelsessies, discussies en lezingen. De traditionele Rechtspraaklezing wordt uitgesproken door de bekende publicist en opiniemaker Bas Heijne.

 

Advertentie