Knoeien met toevoegingen en het structureel geen opdrachtbevestiging sturen aan zijn cliënten. Het leidde er voor een Rotterdamse advocaat toe dat hij maandag 22 augustus van het tableau werd geschrapt door de Raad van Discipline in Den Haag.

De betreffende advocaat voert zijn beroep sinds 1992 uit. Tijdens een eerste kantoorbezoek, in juni 2014, valt op dat hij geen opdrachtbevestiging stuurt aan zijn cliënten. Ook komt naar voren dat hij belangrijke informatie niet schriftelijk vastlegt. Daarbij beschikt hij niet over een alimentatieberekeningsprogramma, terwijl hij wel familiezaken behandelt.

Ruim een jaar later volgt een nieuw bezoek. Uit bijna alle dossiers die de advocaat na het eerste onderzoek in behandeling heeft genomen, blijkt dat hij veel toevoegingen aanvraagt voor cliënten, terwijl uit de dossiers niet of nauwelijks werkzaamheden naar voren komen. ‘Verweerder declareert adviestoevoegingen en legt daarbij urenspecificaties over. Uit deze urenspecificatie blijkt dat er correspondentie en gesprekken zouden zijn gevoerd, maar uit de dossiers en computer van verweerder blijkt daarvan niets,’ overweegt de raad.

Ook is gebleken dat de advocaat cliënten er niet (schriftelijk) op wijst dat zij korting konden krijgen op de eigen bijdrage als zij door het Juridisch Loket worden verwezen. Uit de declaraties in de dossiers komt ook niet naar voren dat kortingen op de eigen bijdrage zijn gegeven.

Uit een derde kantoorbezoek, een paar maanden later, komt nauwelijks verbetering naar voren. Ook tijdens een bespreking die daarop volgt, blijkt uit zijn dossiers dat die ernstig tekort schieten. De advocaat toont zich bereid zich te laten coachen. Ook belooft hij toevoegingszaken waarin geen inhoudelijke werkzaamheden zijn verricht, niet te zullen declareren.

Kort daarop volgen signalen van de Rotterdamse rechtbank, de kwaliteit van het optreden van de advocaat blijkt ‘ver beneden de maat’. Voor de deken is daarmee de maat vol, hij dient een dekenbezwaar in.

De Raad van Discipline komt tot de conclusie dat het niet verantwoord is dat de advocaat langer zijn praktijk uitoefent, ‘waardoor niet kan worden volstaan met een lichtere maatregel dan die van schrapping van het tableau.’

Daarbij wordt de advocaat veroordeeld in de proceskosten van 1000 euro.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie