Het kabinet heeft vrijdagmiddag besloten een onafhankelijke commissie in te stellen die gaat onderzoeken hoeveel tijd advocaten gemiddeld kwijt zijn aan een toevoegingszaak. Voorzitter van de commissie wordt de president van het Gerechtshof in Amsterdam, mr. H. van der Meer.

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) wil de grens in de gefinancierde rechtsbijstand verlagen van 2000 naar 900 punten per jaar. In het stelsel staat één punt gelijk aan één uur arbeid.

De ‘Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand’ gaat nu onderzoeken of dat daadwerkelijk zo is. Formeel krijgt de commissie de opdracht ‘onderzoek te doen naar de gemiddelde tijd die advocaten en mediators besteden aan zaken in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand’.

Naast Van der Meer bestaat de commissie uit vier andere leden. Dat zijn mr. W. Hendriksen, advocaat-partner bij Van Doorne advocaten, dr. H. Goudriaan, onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, mr. J.Gerritsen, directeur Raad voor rechtsbijstand en J. Leenders, directeur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het instellen van de commissie betekent niet dat het kabinet de geplande verlaging van de puntengrens nu loslaat. Komende donderdag praat minister Van der Steur met de Tweede Kamer over de gefinancierde rechtsbijstand.

Advertentie