Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) wil een rechtseenheidskamer instellen die in het bestuursrecht verschillen in regels en rechterlijke uitspraken moet voorkomen. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. Van der Steur baseert zich op het advies van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht.

Volgens de commissie moet het bewaken van rechtseenheid tussen de Hoge Raad en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voorop komen staan, nu in het wetsvoorstel van het kabinet over de organisatie van de hoogste bestuursrechtspraak deze twee hoogste rechtscolleges overblijven. Ze pleit voor een verschillende aanpak omdat niet alle rechtseenheidsvragen even zwaar zijn. Belangrijke rechtseenheidsvragen moeten worden behandeld door een rechtseenheidskamer van vijf leden van beide hoogste rechtscolleges. Voor rechtseenheidsvragen van een zogenoemde tussencategorie is afstemming tussen beide hoogste bestuursrechters voldoende. Dat kost minder tijd. Als derde zijn er lichte rechtseenheidsvragen waarvoor een meer informele afstemming volstaat. Voldoende is in dat geval dat via een afstemmingsoverleg tussen beide hoogste rechtscolleges een gezamenlijke lijn wordt bereikt, aldus de commissie.

Advertentie