Kinderombudsvrouw Magrite Kalverboer gaat met verschillende deskundigen onderzoeken hoe de samenwerking van professionals een plek kan krijgen tijdens een echtscheidingsprocedure. Dat zegt Kalverboer in een interview met het Advocatenblad. ‘Op dit moment wordt een echtscheiding gefragmenteerd benaderd. De school, de huisarts, het wijkteam, ze hebben allemaal een beetje informatie.’

Als ouders gaan scheiden, zouden we misschien moeten afspreken dat professionals informatie mogen delen met elkaar, zegt de Kinderombudsvrouw die op 22 april van dit jaar aantrad. ‘Ik weet dat we te maken hebben met privacywetgeving, maar zo kan er een duidelijk beeld ontstaan welke zorg of diensten een gezin nodig heeft.’

Het huidige ouderschapsplan, waarin ouders afspraken maken over de omgang met het kind, de opvoeding of het betalen van alimentatie, wordt volgens Kalverboer vaak onvoldoende serieus genomen. Daarom stelt ze voor om helemaal aan het begin van een echtscheidingsprocedure, nog voordat er advocaten in zicht zijn, een ‘kind assessment’ te doen.

Haar voorganger Marc Dullaert pleitte in zijn rapport ‘Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur’, over de rol van de advocaat als preventieve schakel bij (v) echtscheidingen, voor de introductie van een ‘gezinsadvocaat’. De Kinderombudsvrouw heeft geen bezwaar tegen een praktijkproef. ‘Ik heb begrepen dat kinderen zelf hebben aangegeven dat ze dat graag willen.’ Tegelijkertijd geeft ze aan dat je ook met twee advocaten zou kunnen blijven werken. ‘Zolang ze allebei maar dezelfde belangbepaling als uitgangspunt nemen.’

Het belang van het kind moet volgens de Kinderombudsvrouw voorop staan tijdens echtscheidingen, maar ook tijdens andere procedures. Kalverboer verwijst naar het VN-Kinderrechtenverdrag, dat daar heel duidelijk over is. Nederland heeft dat verdrag wel geratificeerd, maar nog niet omgezet in regels, constateert ze. Ze gaat zich ervoor inzetten dat er besluiten rond kinderen worden genomen, op een manier die het Kinderrechtencomité voorstaat.

Lees in het septembernummer van het Advocatenblad, dat vrijdag verschijnt, wat de Kinderombudsvrouw te zeggen heeft over het belang van het kind in het vreemdelingenrecht en over bezuinigingen in de Jeugdzorg.

Sabine Droogleever Fortuyn

Beeld: Sjoerd van der Hucht

 

 

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie