De Tweede-Kamerfractie van de PvdA vraagt zich af of de 900-puntengrens voor gesubsidieerde rechtsbijstand ook moet gelden voor gespecialiseerde asiel- en strafrechtadvocaten. Verlaging van het maximum aantal declarabele punten mag het deze specialisten niet onmogelijk maken hun werk te doen, zegt Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA).

Donderdag praat de Tweede Kamer met minister Van der Steur over de gefinancierde rechtsbijstand. Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA)  kondigt aan de minister te zullen bevragen over de verlaging van de puntengrens voor asiel- en strafrechtadvocaten.

Het kabinetsplan om het aantal punten dat een advocaat jaarlijks kan declareren voor gesubsidieerde rechtsbijstand te verlagen van 2000 naar 900 punten, kent uitzonderingen. ‘Bijvoorbeeld vanwege regionale omstandigheden of bijzonderheden met betrekking tot de specialisatie waarop een advocaat zich heeft toegelegd,’ schrijft Van der Steur hierover in een brief van 31 mei aan de Kamer.

Recourt vraagt zich af of deze uitzonderingen ver genoeg gaan voor advocaten gespecialiseerd op het gebied van asiel- en strafrecht. ‘Als advocaat moet je een fatsoenlijk inkomen kunnen blijven verdienen. Daarbij moet je specialist kunnen zijn en blijven,’ zegt hij daarover. Hij vraagt zich af of de huidige kabinetsplannen aan deze criteria voldoen.

Een ander plan van het kabinet is om de eigen bijdrage te laten innen door de Raad voor Rechtsbijstand in plaats van door de rechtsbijstandverlener zelf. Recourt waarschuwt ervoor dat dit er niet toe mag leiden dat rechtzoekenden die geen rechtsbijstand kunnen betalen buiten de boot vallen. ‘Dat is niet acceptabel. Van advocaten hoor ik dat zij het incassorisico nemen van mensen die dat niet kunnen dragen. Dat hoor ik in dit verhaal van het kabinet niet terug. Daar heb ik vragen over.’

Tegen de plannen voor een trajecttoevoeging in het personen- en familierecht heeft Recourt geen bezwaar. Volgens deze plannen vallen alle procedures die binnen twee jaar uit een echtscheidingsprocedure voortvloeien, onder een en dezelfde toevoeging. Een trajecttoevoeging in het asiel- en vreemdelingenrecht vindt hij moeilijker. ‘Daarover moet ik nog nadenken.’

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie