De uitspraak van de Amsterdamse tuchtrechter van 6 september wierp een schaduw over de carrière van Cees Korvinus, maar ook nieuw licht op de vraag: hoe lang heeft de deken eigenlijk de tijd om een bezwaar in te dienen?

Voorheen kende het klachtrecht een soort glijdende verjaring – meestal vond de tuchtrechter drie jaar redelijk, maar onder omstandigheden was later klagen nog mogelijk. Sinds 2015 geldt een harde termijn: klager heeft drie jaar de tijd nadat hij kennis heeft genomen of redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van het onwelgevallige gedrag. Doel: meer rechtszekerheid.

Naast gedupeerden kan ook altijd de deken een bezwaar indienen. In de Korvinus-zaak was de deken degene die in 2016, zo’n zeven jaar na de no cure no pay deal, een tuchtprocedure  begon. Volgens hem gold die nieuwe regel over de vervaltermijn niet voor dekenbezwaren. Korvinus daarentegen zei dat de termijn voor de deken tegelijk eindigde met die van Bos zelf (vermoedelijk drie jaar na de deal, dus in 2012). De tuchtrechter geeft ze allebei ongelijk: de deken heeft een eigen klachtrecht met dezelfde termijn als andere klagers

De tuchtrechter ziet daarbij wel een probleem: het kan heel lang duren voordat een deken van mogelijk wangedrag van een advocaat hoort als de gedupeerde niks zegt. Om toch weer ellenlange onzekerheid voor de advocaat te voorkomen grijpt de tuchtrechter terug op oude criteria. Als het handelen van de advocaat meer dan drie jaar geleden is, kán het dekenbezwaar onder omstandigheden niet-ontvankelijk zijn, ook al loopt zijn bezwaartermijn nog. Een kwestie van afwegen van het belang van de advocaat bij rechtszekerheid en het maatschappelijk belang. Bijvoorbeeld: hoe ernstig is het bezwaar? Is de advocaat door het tijdsverloop in een nadeliger bewijspositie gekomen?

Waarmee alles toch weer niet zo zeker is als de ferme bewoordingen van dat nieuwe artikel 46g Advocatenwet leken te beloven…

In deze zaak was de deken in beginsel op tijd: hij had pas in 2015 over de deal gehoord. En het maatschappelijk belang woog volgens de tuchtrechter zwaarder dan het belang van Korvinus om na zeven jaar te zijn verlost. Korvinus kan nog even nadenken over appel.

Trudeke Sillevis Smitt

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie