De vereniging van sociaal advocaten VSAN noemt het onbegrijpelijk dat VVD-minister Van der Steur denkt de 900-puntengrens in te kunnen voeren zonder dat dit ten koste gaat van het aanbod van voldoende rechtsbijstandverleners. Dat schrijft de VSAN in een brief aan de Tweede Kamer. Die praat vandaag met de minister over de rechtsbijstand.

Het is de VSAN in het verkeerde keelgat geschoten dat Van der Steur (Veiligheid en Justitie) zijn voorstel tot verlaging van de puntengrens onderbouwt ‘door te verwijzen naar één grootverdiener’. Van der Steur liet de Tweede Kamer eerder deze week weten dat het huidige stelsel tot excessen kan leiden. Zo verdiende een advocaat anderhalf miljoen euro in drie jaar tijd aan toevoegingen. Met dit voorbeeld schoffeert de minister alle advocaten die zich hard voor de doelgroep inzetten voor een relatief laag inkomen, stelt de VSAN.

‘Gezien de maatschappelijke opvattingen die rond de beloning van de advocatuur bestaan en waar-bij geen enkel onderscheid wordt gemaakt tussen de beloningen voor de sociale advocatuur en die van advocaten die slechts declarabele rechtshulp verlenen, zou de VSAN het buitengewoon op prijs stellen als de discussie rond de vergoedingen in het vervolg op basis van de volledige cijfers wordt gevoerd en niet op basis van een (uniek en ongewenst) uitzonderingsgeval.’

Volgens de VSAN blijkt uit de cijfers dat het overgrote deel van de advocaten die substantiële rechtsbijstand verlenen helemaal niet buitensporig verdient. ‘De argumentatie in de brief van de minister laat op dit punt dus ernstig te wensen over en draagt slechts bij tot ongewenste negatieve beeldvorming rond de beroepsgroep. Dergelijke argumentatie past een minister niet en zou achterwege gelaten moeten worden.’

 

Advertentie