De waarheidsplicht en de substantiëringsplicht uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) kunnen op gespannen voet staan met gedragsregel 12 over het inbrengen van confraternele correspondentie en mededelingen. Wat is een goede oplossing? Drie advocaten vertellen.

Elout Korevaar, advocaat bij Hoeberechts Advocaten in Weert: 

‘Een collega citeerde mij selectief. Ter zitting werd ik gedwongen mijn hele e-mail voor te lezen en betwistte zij dat het er zo stond. Zij had het laatste woord. Tegen deze advocate heb ik een tuchtklacht ingediend. Ik vind dat parafraseren van standpunten uit confraternele correspondentie moet kunnen in het kader van artikel 21 Rv. Bovendien: iedereen stuurt zijn mails in bcc naar zijn cliënt, dus wat is nou confraterneel? Bij schikkingsonderhandelingen zet ik het er soms wel expliciet bij: “Dit is de reden dat we niet gaan schikken en dat is confraterneel.”’

Hermine ten Haaft, advocaat bij Van Doorne N.V. in Amsterdam: 

‘Advocaten nemen stellingen in en voeren verweren in confraternele correspondentie. Die brieven of mails niet toelaten in een geding is niet alleen onpraktisch, het past ook niet bij het huidige procesrecht, waarin substantiërings- en waarheidsplichten de norm zijn. Daarom vind ik dat gedragsregel 12 geschrapt mag worden.
Gedragsregel 13 over schikkingsonderhandelingen moet wel in stand blijven. Advocaten zouden hun correspondentie zo kunnen inrichten dat zij schikkingsonderhandelingen en standpunten zo veel mogelijk scheiden, in twee aparte brieven. Natuurlijk kan er dan een grijs gebied zijn, maar dan is er de deken die advies kan geven. Dat leidt ook nu in veel gevallen tot een oplossing.’

Aldert van der Bent, advocaat bij Wybenga Advocaten in Rotterdam: 

‘Ik schreef in een e-mail: “Daar kan ik niet op ingaan.” Dat citeerde een andere advocaat, terwijl dat nou juist niet mag. Zijn argument: ik heb het nodig voor mijn substantiëringsplicht. Eigenlijk bestaat dat spanningsveld alleen als het om iets anders dan juridische stellingen of de feiten van de zaak gaat. Een verweer dat de wederpartij voert, neem ik gewoon op in een dagvaarding. Mocht je een andere advocaat willen citeren, moet je dat gewoon even vooraf afstemmen, zoals de regel ook luidt. Dikke kans dat je het eens wordt. En anders kun je altijd nog naar bevind van zaken handelen.’

Advertentie