De systeemkoppeling voor digitale communicatie met de Rechtspraak waar samenwerkingsverband van twintig advocatenkantoren Silex opdracht toe heeft gegeven wordt beschikbaar voor de hele markt. Dat bleek tijdens de presentatie van de gekozen softwareleverancier Topicus.

In opdracht van Silex, een samenwerkingsverband van twintig grote, middelgrote en kleine kantoren, werkt softwareleverancier Topicus aan een systeemkoppeling voor digitale communicatie tussen de advocatuur en de Rechtspraak. Vanaf 2017 moeten processtukken verplicht digitaal bij de Rechtspraak worden ingediend. Dat kan via het webportaal Mijn Rechtspraak dat de Rechtspraak aanbiedt. Als alternatief komt er het zogeheten Aansluitpunt, waarmee advocatenkantoren rechtstreeks vanuit hun eigen systemen documenten kunnen uitwisselen met de Rechtspraak.

‘De koppeling biedt meer mogelijkheden zoals werken in teams, het uploaden van meerdere documenten tegelijk, termijnbewaking en een directe koppeling met een documentmanagementsysteem,’ laat Silex weten. ‘Die analyse maakten we vorig jaar: het webportaal strookt niet met hoe wij werkzaamheden in kantoor doen. Het voorbereiden van verzendingen van processtukken gebeurt nu op papier, in teams met advocaten en ondersteuning zoals rolmedewerkers en secretaressen. Die voorbereiding kunnen we straks digitaal doen binnen de systeemkoppeling. Bovendien moet je binnen het webportaal alles in één sessie uploaden en verzenden,’ zegt Alexander Hijmering, woordvoerder van Silex en business analist bij NautaDutilh. De koppeling wordt zo gebouwd dat in de toekomst ook andere zaakstromen en ketenpartners als deurwaarders, verzekeraars en andere overheidsorganen erop aangesloten kunnen worden.

Silex heeft Topicus ingeschakeld om deze koppeling te bouwen voor het consortium. Maar ook advocatenkantoren die zich niet bij Silex hebben aangesloten, kunnen straks over de systeemkoppeling met de Rechtspraak beschikken. Zij kunnen dan een licentie afnemen bij Topicus. Silex verdient daar overigens niets aan. ‘Het product wordt ook niet van ons,’ laat Hijmering weten.

De wetgeving die het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI) mogelijk maakt en waarin het digitaal procederen verplicht is gesteld treedt gefaseerd in werking vanaf 2017. De precieze datum is afhankelijk van go/no go beslissingen bij de digitale systemen het succes van de pilots die starten bij Rechtbank Gelderland en Midden-Nederland vanaf februari 2017.

Naast Silex zijn BaseNet en Aneto ook testpartners van de Rechtspraak voor het realiseren van de systeemkoppeling.

Nathalie Gloudemans-Voogd

 

Advertentie