De verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen in de Tweede Kamer gaat een commissie van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) doorlichten op minimale eisen van rechtsstatelijkheid.

‘Bij de eerdere doorlichting in 2012 bleek dat sommige voorstellen uit verkiezingsprogramma’s vragen opriepen of zelfs indruisten tegen basisprincipes van de rechtsstaat, zoals het recht op een behoorlijk proces, de vrijheid van meningsuiting of het non-discriminatiebeginsel,’ schrijft de NOvA in een persbericht van vrijdag 16 september. Tegelijkertijd signaleerde de commissie destijds positieve aandacht voor de rechtsstaat in diverse partijprogramma’s.

De NOvA verwacht dat ook in deze verkiezingsronde politieke partijen met voorstellen komen die schuren met rechtsstatelijke minimumeisen, bijvoorbeeld met betrekking tot de vluchtelingenproblematiek, de bezuinigingen op rechtsbijstand, de afdoening van strafzaken buiten de rechter om en de strijd tegen het terrorisme.

Voorzitter Wouter Veraart: ‘De Commissie komt met een rapport dat een duidelijke plaats geeft aan de rechtsstaat binnen de discussie over de toekomst van Nederland. Een toekomst die ook de kiezer aangaat, en de kiezer hopelijk zal stimuleren ook zelf de partijprogramma’s goed te lezen.’

Algemeen secretaris van de NOvA, Raffi van den Berg, onderstreept dat advocaten in de praktijk worden geconfronteerd met de consequenties van politieke voorstellen. ‘Het is van belang dat de voorstellen in een vroegtijdig stadium kunnen worden gesignaleerd. Daarnaast is het goed om verkiezingsprogramma’s die standaard voorzien worden van financiële doorberekeningen ook door te lichten op algemene juridische uitgangspunten zoals bescherming van privacy en een goede rechtsbedeling.’

De commissie die de komende maanden de partijprogramma’s zal toetsen, bestaat naast voorzitter Veraart (hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie, Vrije Universiteit Amsterdam) uit Lokke Moerel, hoogleraar Global ICT Law, Universiteit van Tilburg, Peter Rodrigues, hoogleraar Immigratierecht, Universiteit Leiden, Corien Prins, hoogleraar Recht en informatisering, Universiteit van Tilburg, Marc de Wilde, hoogleraar Algemene rechtsleer, Universiteit van Amsterdam en Camilo Schutte, voorzitter commissie rechtsstatelijkheid NOvA, advocaat bij Schutte Schluep & Heide-Jørgensen, Amsterdam.

Naar verwachting zal de doorlichtingscommissie haar rapport eind februari 2017 presenteren in Nieuwspoort Den Haag.

Sabine Droogleever Fortuyn
Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie