Advocaten die deelnemen aan het digitale platform ‘Rechtwijzer uit elkaar’ handelen niet in strijd met de gedragsregels. Deelnemende advocaten dienen wel extra alert te zijn. Dat vindt de Raad voor Rechtsbijstand in een verklaring.  

De notitie volgt op verschillende gesprekken van de dekens van de Nederlandse orde van advocaten met de Raad en met de 22 advocaten die meewerken aan het platform over hoe zij de zorgplicht jegens hun cliënten nakomen. In de notitie komt naar voren dat de Raad wel best practices zal toevoegen aan de handleiding voor deelnemende advocaten waarmee de vergewisplicht beter wordt gewaarborgd.

‘Rechtwijzer uit elkaar’ is een digitaal platform waar echtparen online zelf hun scheiding kunnen regelen. Het platform is ontwikkeld door de Raad voor Rechtsbijstand, de non-profit organisatie Hiil Justice Innovation en het IT-bedrijf Modria.

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten heeft eerder felle kritiek geuit op het platform. Volgens de NOvA lopen deelnemende advocaten het risico dat ze de gedragsregels rondom de vergewisplicht, de zorgplicht en de geheimhouding niet naleven. ‘Als AR hebben we keer op keer gezegd dat deze internettool nuttig is als hulpmiddel voor advocaten en als voorbereidend instrument voor cliënten. Niet meer dan dat. Het is voor een advocaat onmogelijk online zijn gehele zorgplicht te voldoen,’ aldus AR-lid Leonard Böhmer in juni tegen het Advocatenblad.

Ook al handelen advocaten die deelnemen aan het platform niet in strijd met de gedragsregels, de Raad vraagt wel om extra alertheid. Dit vanwege het innovatieve karakter van Rechtwijzer. Om de vergewisplicht beter te waarborgen zullen aan de handleiding voor advocaten voorbeelden best practices worden toegevoegd. Advocaten kunnen bij de afronding van een zaak kiezen tussen een face-to-face-gesprek met de klanten of middels een videogesprek.

De Raad overweegt verder, ter verbetering van de geheimhouding, aanvullende overeenkomsten op te stellen voor de medewerkers van de Raad voor Rechtsbijstand. Die zijn nu al aan geheimhouding gebonden, maar de Raad kijkt of er specifiekere maatregelen nodig zijn.

Ook de toegang tot Rechtwijzer door middel van het DigiD-wachtwoord wordt nog door de Raad onderzocht. Zo wordt gekeken of een twee-factor-authenticatie nodig is. Naast een DigiD-wachtwoord moet de klant dan ook een code invullen die via sms is toegestuurd.

De lokale dekens zijn verbaasd over de notitie. Voorzitter Emilie van Empel van het landelijk dekenberaad: ‘De tekst is niet met ons afgestemd, terwijl wij immers bepalen of advocaten al dan niet regels en gedragsregels naleven. De inhoud betekent onverminderd dat overleg nog steeds nodig blijft met de Raad voor Rechtsbijstand. Wij zien nog steeds praktijkproblemen.’

Francisca Mebius

Advertentie