Er komt jaarlijks 35 miljoen euro extra beschikbaar voor de Rechtspraak voor de digitalisering van procedures en voor het op peil houden van kwaliteit. Dat zijn de Rechtspraak en de minister van Veiligheid en Justitie vereengekomen, zo blijkt uit de Miljoenennota. Inkrimping van de zaakspakketten op zeven locaties is hiermee van de baan.

Elke drie jaar voeren de Raad voor de rechtspraak en de minister onderhandelingen over de begroting. De nieuwe afspraken zien op de periode 2017 tot en met 2019. Vanaf volgend jaar kan de Rechtspraak jaarlijks beschikken over 35 miljoen euro extra. ‘Deze afspraken maken duidelijk dat op het werk van de rechter niet bezuinigd of bespaard kan worden,’ zegt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. ‘Met het extra geld dat nu beschikbaar komt, kunnen we de rechtspraak in Nederland op peil houden. Er is weer ademruimte en daar zijn we blij mee.’ Naast het ‘op peil houden van de kwaliteit’ wordt het geld besteed aan de digitalisering van procedures. Ook is een deel van het bedrag bedoeld voor kosten die de Rechtspraak moet maken vanwege nieuwe of veranderde wetten en regels.
Daarnaast is de versobering van de zittingslocaties Almelo, Assen, Alkmaar, Dordrecht, Zutphen, Maastricht en Lelystad door het akkoord nu van de baan. In 2015 vatte de Rechtspraak het plan op om het soort zaken dat behandeld wordt (de zogeheten zaakspakketten) op sommige locaties in te krimpen. De Tweede Kamer riep de Minister op meer geld beschikbaar te stellen. Met deze afspraken blijven de bestaande zaakspakketten op de zeven zittingslocaties in stand.
Nathalie Gloudemans-Voogd
Advertentie