Het was misschien wel slim bedacht, maar het mocht niet: mr. X die in zijn hoedanigheid van procespartij uit confraternele correspondentie ging citeren.

Mr. X had ruzie met de buren. Hun aannemer had bij een verbouwing styreen in de muur verwerkt, en dat spul stinkt nogal. Die geur kwam de slaapkamer van mr. X en zijn echtgenote binnen, en dat vonden ze niet leuk. Mr. X bombardeerde een medewerker van kantoor tot zijn advocaat en ging voluit: beslag op bankrekeningen en de woning van de buren, kort geding, bodemzaak. Tijdens de comparitie citeerde mr. X uit een schikkingsvoorstel dat de advocaat van de wederpartij (althans van hun aannemer) aan zijn advocaat had gestuurd.

Een misselijk een-tweetje van mr. X en zijn advocaat, vonden de buren. Hun advocaat had nog wel uitdrukkelijk verboden de e-mail in het geding te brengen. Maar mr. X zei: ‘Op een zitting doe ik uiteraard mijn mond open, maar dat maakt nog niet dat ik als advocaat optreed.’ Hij had dat citeren niet met zijn advocaat voorbereid – dan zouden ze wel zo slim zijn geweest om zijn vrouw (niet-advocaat) het voorleeswerk te laten doen.

De raad van discipline in Den Haag vindt dat er voldoende verwevenheid met de praktijkuitoefening is om de daarvoor geldende maatstaven te laten gelden. Een advocaat mag niet zomaar zonder toestemming van de wederpartij uit onderlinge correspondentie tussen advocaten citeren, en al helemaal niet als het om schikkingsonderhandelingen gaat. Door dit met ‘burgerpet’ op toch te doen had mr. X de strekking van die gedragsregel miskend: advocaten moeten vrijelijk kunnen onderhandelen, zonder bang te hoeven zijn dat ze hun voorstellen later voor de voeten geworpen krijgen. Mr. X had een eigen verantwoordelijkheid, te meer daar zijn advocaat ook zijn ondergeschikte was.

Mr. X zat dus fout, maar een een-tweetje acht de raad niet bewezen. Mr. X kreeg een waarschuwing – evenals in een separate zaak de medewerker. Die had volgens de raad moeten ingrijpen zodra mr. X aan het citeren was geslagen.

De appeltermijn loopt een dezer dagen af.

Trudeke Sillevis Smitt

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie