Britta Böhler stopt per begin januari 2017 als bijzonder hoogleraar Advocatuur. Dan zit haar termijn van vijf jaar hoogleraarschap erop. Over de bezuinigingen op gefinancierde rechtsbijstand maakt ze zich op dit moment zorgen. ‘Door de bezuinigingsplannen van het kabinet, dreigt er een leemte in de rechtshulp te ontstaan.’

Bij haar aantreden begin 2012 stelde Britta Böhler dat de advocaat de laatste jaren steeds meer wordt beperkt in de uitoefening van zijn beroep. Ze wees destijds op het voornemen van het ministerie om het verschoningsrecht te beperken, maar ook op het plan om het toezicht op de advocatuur extern te organiseren. Anno 2016 vindt de bijzonder hoogleraar Advocatuur vooral de ontwikkelingen met betrekking tot de sociale advocatuur zorgwekkend. ‘Advocaten die toevoegingszaken doen, komen steeds meer onder druk te staan en door de bezuinigingsplannen van het kabinet dreigt er een leemte in de rechtshulp te ontstaan voor mensen met een lager inkomen.’

Gedurende haar hoogleraarschap heeft Böhler onderzoek gedaan naar de kernwaarden van de advocaat en het belang van beroepsethiek. ‘Dat laatste is voor mij een essentieel deel van de advocaat “in de toekomst”. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot het boek Togadragers in de rechtsstaat, De Juridische professies en de toegang tot het recht,  dat ik samen met mijn collega’s heb geschreven.’ In samenwerking met het NRC Handelsblad richtte Böhler de ‘Togacolumn’ op, een wekelijkse column door haarzelf, leden van het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. Daarbij richtte ze samen met haar medewerker Iris van Domselaar het Amsterdam Centre on the Legal Profession op. Dat houdt zich onder meer bezig met vraagstukken die betrekking hebben op de rechtstatelijke en beroepsethische kwaliteit van de advocatuur, nu en in de toekomst.

Wie het stokje van Böhler zal overnemen, is nog niet bekend. In het septembernummer van het Advocatenblad staat een vacature voor de positie van Bijzonder hoogleraar advocatuur, voor 4/10 werkweek, met ingang van 1 januari 2017.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie