VVD-minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) legt zich neer bij het oordeel van de Tweede Kamer over de voorgestelde verlaging van de puntengrens in de rechtsbijstand. Dat is dinsdag gebleken in een kort debat in de Tweede Kamer.

De bewindsman wilde het maximale aantal te declareren uren terugbrengen van 2000 naar 900 per jaar. Tijdens het Kamerdebat begin september bleek al dat er in de Kamer geen draagvlak bestaat voor deze maatregel. Desondanks vroeg SP’er Van Nispen voortzetting van het debat aan, om enkele moties te kunnen indienen. Zijn motie tegen de verlaging naar 900 punten werd bijna Kamerbreed ondersteund.  Omdat nagenoeg alle fracties de motie mede ondertekenden, is de stemming volgende week nog slechts een formaliteit.

Minister Van der Steur buigt het hoofd voor de Tweede Kamer, bleek dinsdag. Hij erkende dat het voor gespecialiseerde advocaten die actief zijn in het stelsel van rechtsbijstand, moeilijk is om daarnaast commerciële activiteiten te ontplooien. De bewindsman gaat in overleg met de Nederlandse orde van advocaten over een alternatief plan. Hij waarschuwde de Kamer echter al bij voorbaat dat ‘de kans bestaat dat we niet tot een eensluidend oordeel komen’. De orde houdt vast aan de 2000 punten.

Als het aan de PvdA ligt, komt de grens te liggen bij 1200 punten. Volgens Kamerlid Recourt biedt dat gespecialiseerde advocaten de kans om een goed inkomen te verdienen.

De SP diende dinsdag ook een motie in over de commissie Van der Meer die onderzoek doet naar de tijd die advocaten besteden aan een toevoeging. Opdrachtgever Van der Steur heeft de commissie meegegeven dat het advies niet tot extra kosten mag leiden. Volgens Van Nispen kan de commissie met deze beperking geen goed werk leveren. Of dat oordeel op een Kamermeerderheid kan rekenen is twijfelachtig. Alleen de D66-fractie heeft de motie mede ondertekend.

Advertentie