De beroepsopleiding voor advocaten wordt 233 euro goedkoper. Dat bleek donderdag in Utrecht tijdens de vergadering van het College van Afgevaardigden.

De beroepsopleiding gaat vanaf 2017 13.940 euro exclusief BTW kosten. In 2016 betaalden advocaten nog 14.173 euro exclusief BTW voor de opleiding.

Verder werd tijdens de vergadering duidelijk dat binnen de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten een plan van aanpak is gemaakt voor aanpassing van de beroepsopleiding. Digitalisering, een groeiende differentiatie binnen de balie, de wens tot een grotere flexibiliteit van het opleidingsprogramma en internationalisering vraagt volgens de algemene raad om veranderingen.

Het contract met de uitvoeringsorganisatie zal binnenkort getekend worden. Momenteel staan er veel gesprekken ingepland. ‘We spreken met advocaten, universiteiten en we kijken ook internationaal,’ zegt algemeen deken Bart van Tongeren. ‘Nu praten we nog een op een, later gaan we sessies houden met grotere groepen.’

Francisca Mebius

Advertentie