Binnen het College van Afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten is zorg ontstaan over de verhouding tussen het college en de algemene raad. Volgens de fractie Rotterdam nemen irritatie en frictie toe en is ‘de onderlinge welwillendheid aan erosie onderhevig’.

Dat bleek donderdag in Utrecht tijdens de periodieke vergadering van het College van Afgevaardigden (CvA). Volgens de Rotterdamse afgevaardigde B. Desloover zijn in het recente verleden ‘pijnpunten’ ontstaan. Hij noemde daarbij in het bijzonder de discussie over de beroepsopleiding voor advocaten.

Desloover herinnerde de algemene raad aan een eerdere toezegging om te praten over de onderlinge verhouding. Tot dusver is het onderwerp niet op de agenda gezet, constateerde hij.

Algemeen deken Bart van Tongeren beloofde de kwestie te agenderen voor de collegevergadering van december. Verder liet hij weten ‘in kleiner verband’ te willen praten over de afbakening van bevoegdheden tussen de beide instituties.

 

Advertentie