De Nederlandse orde van advocaten verzet zich tegen het wetsvoorstel Bevordering Mediation van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie). Volgens de NOvA heeft het wetsvoorstel geen toegevoegde waarde en werkt het contraproductief.

Van der Steur wil met zijn wetsvoorstel ‘Bevordering Mediation’ nadere regels stellen aan mediators en hun werkwijze. De NOvA vindt dat onnodig. De huidige situatie is goed, van problemen is geen sprake, stelt de orde. ‘Mediation wordt op dit moment veelal geregeld door de gedragsregels van de MfN (Mediatorsfederatie Nederland). Voor het overige bepalen de partijen zelf de contouren van de mediation. Dat biedt veel ruimte. Juist dáárin zit de kracht van mediation.’

Het mediatorschap wint snel terrein binnen de advocatuur. Van de grofweg 3000 geregistreerde mediators zijn er ruim 900 advocaat. Regulering zou ten koste gaan van de brede en nog te verbreden inzet van mediation zoals ook de NOvA die graag zou zien, stelt de orde.

Toch ziet ook de NOvA ruimte voor verbetering. Daar wordt al volop aan gewerkt, meent de orde. ‘Mediators zijn steeds beter georganiseerd en de groep is steeds minder versnipperd. De beroepsgroep investeert zelf in de bevordering en handhaving van kwaliteitseisen, onder meer door een systeem van peer review, PE-eisen, verplichte intervisie alsmede gedragsregels en tuchtrecht.’

Als de minister desondanks toch wetgeving wil doorvoeren, dan zou dat wat de NOvA betreft niet de mediator moeten betreffen. ‘Een aanvaardbaar alternatief vormt de invoering van een algemeen (wettelijk) kader voor de verdere stimulering van (enkel) het instrument mediation. Daarin zou kunnen worden volstaan met het vastleggen van de principes van mediation (als vrijwilligheid, vrijblijvendheid, vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid en neutraliteit van de mediator). Een door de NOvA nader uit te werken onderdeel van dat kader zou vervolgens specifiek betrekking hebben op advocaten die mediator zijn.’

 

 

 

 

 

Advertentie