De inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand worden waarschijnlijk met maximaal 20 procent verruimd om de rechtstoegang voor middeninkomens te garanderen. Een gezamenlijke motie van SP en D66 daartoe is dinsdag aangenomen door de Tweede Kamer. 

De hoogste inkomensgrens voor samenwonenden of gehuwden ligt momenteel op 36.400 euro. Het gevolg is dat veel middeninkomens geen recht hebben op gefinancierde rechtsbijstand, terwijl een commerciële advocaat voor hen te duur is, stelt een meerderheid van de Kamer. In hoeverre VVD-minister Van der Steur tegemoet komt aan de wens van de Kamer is onduidelijk. Tijdens het debat vorige week zei de minister de kwestie liever eind november te willen bespreken, bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Zoals verwacht verwierp de Tweede Kamer dinsdag het voorstel van Van der Steur om de declaratiegrens voor de rechtsbijstand te verlagen naar 900 punten. Ook de VVD-fractie stemde in met de motie, waardoor deze met algemene stemmen werd aangenomen.

Een motie van de SP waarin werd gevraagd om meer bewegingsvrijheid voor de commissie Van der Meer, die onderzoek doet naar de puntentoekenning, haalde het niet.

 

Advertentie