Door de digitalisering van de rechtspraak verliest ruim 43 procent van de administratief medewerkers bij rechtbanken en gerechtshoven hun baan. De komende jaren verdwijnt er 1000 fte bij de rechtspraak. Rechtbankmedewerkers die op den duur de organisatie moeten verlaten, hebben deze week een brief gekregen.

De komende paar jaar wordt de rechtspraak gedigitaliseerd. In 2019 procederen alle professionele procespartijen verplicht digitaal. Deze zomer stemde de Eerste Kamer daarmee in. Met het verdwijnen van de papieren dossiers, verdwijnt er ook een hoop administratief werk. Als gevolg hiervan schrapt de rechtspraak in totaal 1000 fte aan administratief medewerkers bij rechtbanken en hoven. Dat is ruim 43 procent van het totaal aan administratief medewerkers bij de rechtspraak.

‘Gefaseerd zullen er de komende jaren functies verdwijnen,’ zegt een woordvoerder van de rechtspraak. ‘Het was al twee jaar bekend dat dit eraan zat te komen. Deze week werd echter  bekend welke medewerkers hun baan behouden en welke op termijn hun functie kwijtraken. Deels is er een natuurlijk verloop, deels worden medewerkers naar een andere baan begeleid.’

Nederland telt elf rechtbanken en vier gerechtshoven.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie