De Rechtspraak krijgt geen aparte begroting. De Tweede Kamer verwierp vandaag het voorstel om de begroting van de Rechtspraak los te koppelen van die van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Een aantal fracties had een amendement ingediend omdat ze vonden dat een aparte begroting zuiverder is en beter past bij de positie van de Rechtspraak in de trias politica. Dat zou meer recht doen aan de positie van rechtspraak als onafhankelijke derde staatsmacht, vonden SP, GroenLinks, D66, de kleine christelijke fracties en de PvdD.

Een Kamermeerderheid stemde tegen het voorstel, tot teleurstelling van Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. ‘Als dit amendement was aangenomen, zou de Rechtspraak niet meer behandeld kunnen worden als uitvoeringsorganisatie van V en J.’ Bakker noemt het een weeffout dat de Rechtspraak mede afhankelijk is van andere onderdelen van de justitiebegroting.

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) zei op 29 september geen aanleiding te zien voor het amendement; niet op financiële en niet op rechtsstatelijke gronden. Hij vindt dat het gaat om een principiële discussie waarvan de gevolgen niet goed te overzien zijn. Van der Steur achtte aanvullend onderzoek nodig. PvdA-Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zei eerder dat de onafhankelijkheid van de Rechtspraak gaat over de uitspraken die de rechter doet. ‘De Raad voor de rechtspraak is niet onafhankelijk wat het financieel beheer betreft.’

Advertentie