Grotius Academie: Specialisatieopleiding Gezondheidsrecht

De opleiding is bedoeld voor advocaten, juristen werkzaam bij de overheid, zorginstellingen en -verzekeraars, bedrijfsjuristen, leden van de rechterlijke macht en andere juristen die met gezondheidsrecht te maken hebben. U dient reeds 3 jaren of langer in de praktijk werkzaam te zijn en een gedegen basiskennis van het gezondheidsrecht te hebben.

Er zal onder meer worden stilgestaan bij de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot patiëntrechten, kwaliteit, (medische) aansprakelijkheid, klachtrecht, marktordening en -toezicht, stelsel en verzekering, privacy en governance.  Naast de grondige academische verdieping zal er veel aandacht zijn voor de praktijk, waarbij steeds de samenhang en verwevenheid tussen de diverse onderwerpen zal worden belicht. De colleges worden gegeven door een combinatie van de meest vooraanstaande academici en praktijkjuristen in het gezondheidsrecht. De opleiding wordt afgesloten met een  mondeling examen

Hoofddocenten:
Prof. mr. dr. J.G. Sijmons, advocaat Nysingh advocaten- notarissen Zwolle en hoogleraar
gezondheidsrecht Molengraaff Instituut Universiteit Utrecht,
Prof. mr. dr. A.C. Hendriks, hoogleraar Gezondheidsrecht Universiteit Leiden
Mr. dr. M.Ph.M. Wiggers, advocaat Loyens & Loeff Amsterdam

Kosten € 5.450 exclusief BTW.
Klik hier voor informatie en inschrijven.
1310-im-grotius-afb

Advertentie