Het aantal geregistreerde misdrijven nam in 2015 af, tot minder dan één miljoen. Ook het aantal verdachten is gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Uit de publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2015 van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het CBS en de Raad voor de rechtspraak blijkt dat de politie in 2015 ruim 960.0000 misdrijven registreerde. In 2007 waren dat er nog 1,3 miljoen. Daarmee is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in deze periode met ruim 26 procent gedaald.

De daling heeft volgens het CBS betrekking op vrijwel alle typen misdrijven, maar is het sterkst onder vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag. Dit aantal nam sinds 2007 met bijna de helft af. De daling werkt door in nagenoeg de hele strafrechtelijke keten, van de politie tot het Openbaar Ministerie en de rechter.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het totaal aantal door de politie geregistreerde verdachten sinds 2007 met ruim 40 procent daalde, van 497.000 in 2007 naar bijna 284.000 in 2015. Het gaat om 196.000 verschillende personen. Verdachten kunnen immers binnen een jaar meerdere keren van een misdrijf verdacht worden. Het aantal minderjarige verdachten dat in een jaar minstens één keer als verdachte werd geregistreerd, daalde in deze periode met meer dan de helft, van 53.000 in 2007 naar ruim 22.000 in 2015.

De daling in het aantal verdachten is ook te zien bij het aantal door de rechter en het Openbaar Ministerie behandelde zaken. In 2015 deed de rechter bijna 103.000 zaken af. Dit is iets meer dan in 2014, maar bijna een vijfde minder dan in 2007. Het OM handelde ruim 205.000 zaken af in 2015, ruim een kwart minder dan in 2007.

Advertentie