Het Hof van Discipline heeft een advocaat uit Noord-Holland van het tableau geschrapt wegens gebrek aan respect voor de rechterlijke autoriteiten en haar weigering mee te werken aan een kantoorbezoek door de deken.

De Haarlemse deken had een bezwaar tegen de advocaat ingediend na een signalering van de president van het Hof Amsterdam. In een procedure tegen haar voormalige werkgever (die zij overigens grotendeels won) was de advocate ter zitting ‘ontploft (..) na een volstrekt zakelijke mededeling (…) en op geen enkele wijze in het gareel (…) te krijgen, laat staan te houden.’ Er volgden allerlei klachten en procedures. In diverse wrakingsverzoeken en brieven aan onder meer de procureur-generaal bij de Hoge Raad beschuldigde de advocaat rechters onder andere van absurde overwegingen, schaamteloosheid, het saboteren van een wrakingsverzoek, een schofferende en intimiderende opstelling en rechterlijke terreur. Een beslissing van de Haagse wrakingskamer kwalificeerde zij als een ‘onjuiste, niet op feiten gebaseerde, bewust zwaar beschadigende uitspraak’. Pogingen van de deken om de advocaat zover te krijgen dat zij excuses aanbod en om haar een dekenbezoek te brengen slaagden niet.

In eerste instantie legde de Amsterdamse raad van discipline de advocate een jaar schorsing op, waarvan een half jaar voorwaardelijk.  Tegen die uitspraak ging zij in beroep. In plaats van haar gelijk te halen, krijgt ze nu een zwaardere straf opgelegd. Het Hof overweegt onder meer: ‘Verweerster heeft zich (…) niet ontzien om een ieder die haar mening niet volgt (onnodig) grievend, laatdunkend en respectloos te bejegenen. Zij bedient zich daarbij van een ongebreideld aantal juridische stellingen die zeer zwak, zo niet kansloos zijn. Zij beschuldigt rechters (evenals de dekens) in niet-zakelijke bewoordingen van onder meer onrechtmatig handelen, liegen, machtsmisbruik, strafbare handelingen en grove schendingen van ambtshandelingen, zoals misleiding en het nadeel toebrengen aan het in de rechtspraak te stellen vertrouwen, hoewel verweerster toch moet weten dat rechters met partijen niet in debat mogen gaan over de inhoud van uitspraken, zodat zij zich in feite niet kunnen verdedigen.’ Volgens het Hof van Discipline is er geen enkel vertrouwen dat de advocaat in de toekomst wel het vereiste respect zal opbrengen en loyaal zal meewerken aan dekenaal kantooronderzoek. Zij is met onmiddellijke ingang geschrapt.

Trudeke Sillevis Smitt

Ook de tuchtrecht-column vanTrudeke is aan deze zaak gewijd.

De Raad van Discipline in Noord-Holland schorste deze week ook een andere advocaat

Advertentie