Dertien keer al leidde dit jaar een tuchtzaak in eerste instantie tot de zwaarste aller maatregelen – in heel 2015 waren dat er acht. Eén advocaat kan meerdere keren worden geschrapt, en dat gebeurt ook regelmatig. De advocaat in kwestie moet dan dus al die schrappingen in appel met succes bestrijden om weer aan de slag te kunnen gaan. Of hij kan proberen zich opnieuw te laten inschrijven. Maar als het aan de Bossche raad van discipline ligt, zal dat niet lukken. 

Op 17 oktober kregen twee advocaten, waaronder de al eerder geschrapte David Moszkowicz, een schrapping opgelegd ‘met dien verstande dat indien verweerder uit hoofde van een eerdere onherroepelijke tuchtrechtelijke beslissing reeds van het tableau is geschrapt, de schrapping voor zover verweerder opnieuw op het tableau mocht zijn ingeschreven, ingaat direct na die inschrijving’.

Over een verzoek tot inschrijving beslist de raad van orde in het arrondissement waar de advocaat zich wil vestigen (artikel 2 Advocatenwet). Die weigert het verzoek in behandeling te nemen als er gegronde vrees is dat een advocaat zich niet aan de wet zal houden of zich niet als behoorlijk advocaat zal gedragen (artikel 4 lid 1). Reken maar dat eerdere schrappingen daarbij gewicht in de schaal leggen.

Maar het komt voor dat een plaatselijke orde zo’n inschrijving toch toelaat. En het komt ook voor dat zo’n tweedekans-advocaat wéér brokken maakt. Denk aan Robert Moszkowicz, broer van David, en onlangs de advocaat die een ‘warm nest’ behoefde. Die mogelijkheid wil de tuchtrechter dus bij voorbaat uitsluiten. De herkanser kan het dan nóg een keer proberen, alleen moet hij daarmee volgens artikel 2 lid 9 in principe minimaal een jaar wachten.

Maar voorlopig staat er nog appel open van de schrappingen van 17 oktober.

Trudeke Sillevis Smitt

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie