Het is wetenschappers gelukt om een kunstmatige intelligentie te ontwikkelen die de uitkomst van rechtszaken bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) kan voorspellen. Dat blijkt uit een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Peer J Computer Science.

Het systeem kan de uitspraak van het Hof met een zekerheid van 79 procent juist voorspellen. Voor het onderzoek zijn de gegevens van 584 rechtszaken bij het EHRM geanalyseerd. Het systeem moest voorspellen of een bepaalde zaak wel of niet een schending van drie verschillende artikelen van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) opleverde. Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste factoren voor het voorspellen van de uitkomst de gebruikte taal en de onderwerpen en omstandigheden uit de tekst zijn. De beslissingen van de rechters hielden meer verband met de feiten van de zaak dan met de juridische argumenten.

De onderzoekers denken niet dat het systeem in staat is om advocaten of rechters te vervangen, maar het is wel waardevol bij het identificeren van patronen die duiden op een bepaalde uitkomst. Daarnaast kan het systeem worden gebruikt voor het aanwijzen van zaken die waarschijnlijk tot een schending van mensenrechten zullen leiden. Dit zou kunnen leiden tot minder vertraging bij het EHRM.

Advertentie