Nabestaanden met vragen over de toedracht van het overlijden van hun familielid, moeten op korte termijn standaard het recht op een kopie van het onderzoeksdossier krijgen. Dat stelt advocaat Sébas Diekstra. De Tweede Kamerfracties van de VVD, PVV en SP steunen dit verzoek. Kamerlid Michiel van Nispen (SP) stelde hier deze week Kamervragen over.

‘Families zoeken naar antwoorden, maar zonder vrije beschikking over het dossier is dit een helse klus en soms onmogelijk,’ aldus Diekstra. Hij staat nabestaanden in een groot aantal zaken bij, waaronder de ouders van Youri Bicker (26). Op 22 december 2015 werd hij gevonden in het water van de Markkade. ‘Noodlottig ongeval’, concludeerde het Openbaar Ministerie. Zijn ouders twijfelen daaraan. Voor een nieuw onderzoek door externe deskundigen willen zij een exemplaar van het dossier. Diekstra mag het dossier alleen inzien, niet meenemen.

‘Voor mij is het onverklaarbaar waarom het Openbaar Ministerie (OM) nabestaanden niet op deze manier tegemoet kan komen. Het OM noemt privacygevoelige informatie van derden in de onderzoeksdossiers als reden. Maar het OM zou deze informatie kunnen anonimiseren.’

De Tweede Kamerfracties van de VVD, PVV en SP steunen Diekstra’s verzoek. Kamerlid Michiel van Nispen (SP) stelde minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur op 26 oktober vragen over het verstrekken van een kopie van onderzoeksdossiers aan nabestaanden.
Als het gaat om overlijdens waarbij de toedracht onzeker is, of waar zelfdoding of een ongeval is geconcludeerd, maar de familie met vragen achterblijft, moeten nabestaanden een kopie van het onderzoeksdossier kunnen opvragen volgens Diekstra. ‘De nabestaanden willen soms zelf nog naspeuringen doen, ook als de politie of het OM het onderzoek al hebben gesloten. Ook hebben zij het dossier nodig als zij procedures willen aanspannen en helpt het volgens hen bij de rouwverwerking.’ Onvoorwaardelijke verstrekking van een kopie van het dossier wordt in de praktijk nog te vaak geweigerd, stelt Diekstra.

Volgens Diekstra is het belangrijk dat het standaard recht op het opvragen van een kopie van het onderzoeksdossier er gauw komt.  ‘In een aantal lopende zaken telt elke seconde. Het onderzoeksdossier kan helpen bij vervolgonderzoek ingesteld door de nabestaanden. Bewijs kan op korte termijn worden uitgewist. Beelden kunnen verloren gaan.’

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie