Mediation in strafzaken, waar sinds drie jaar mee wordt geëxperimenteerd, is van de baan. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft tot teleurstelling van rechters geen vervolgfinanciering aangekondigd voor de pilots die tot 1 november lopen. ‘Uit de evaluatie van de pilots blijkt dat slechts een relatief kleine groep slachtoffers behoefte heeft aan de bemiddeling,’ aldus minister Van der Steur.

De minister zegt zich liever in te zetten op de dingen die voor alle slachtoffers meerwaarde hebben. ‘Met de beperkte middelen die er zijn, kies ik ervoor om het budget dat er is voor slachtofferbeleid zo effectief mogelijk te gebruiken.’

Het was tot vandaag bij zes rechtbanken (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Noord-Holland, Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant) mogelijk om strafzaken door te verwijzen naar een mediator. De pilots zijn twee keer verlengd en de minister heeft de Tweede Kamer vorig jaar na een evaluatie van de pilots laten weten dat hij de toepassing van mediation in het strafrecht wil voortzetten. Nu blijkt dat er geen structurele financiering voor is opgenomen in de begroting voor 2017, aldus de Raad voor de Rechtspraak. Rechters waren volgens de raad positief over hun ervaringen met de inzet van mediation in het strafrecht en hoopten dat dit instrument na deze pilots in heel Nederland beschikbaar zou worden.

Van der Steur geeft aan fors te blijven investeren in het herstel voor slachtoffers. Op korte termijn informeert hij de Tweede Kamer over het meerjarenplan voor het slachtofferbeleid.

Sinds het begin van de pilot in januari 2014 zijn tegen de 2000 strafzaken doorverwezen naar de mediator. Van de 1105 zaken die door rechtbankmediators zijn behandeld, zijn er 644 daadwerkelijk gestart. Daarvan is 79 procent geslaagd, aldus de raad.

 

Advertentie