Samenwerkingsverbanden tussen politie, justitie, gemeenten en lokale organisaties, zoals veiligheidshuizen, moeten bijdragen aan een effectieve aanpak van veelvoorkomende criminaliteit. Dat schrijft de Afdeling advisering Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een visie van 27 oktober.

Personen die met justitie in aanraking komen, kampen vaak met complexe problematiek die onvoldoende tijdens het uitvoeren van een sanctie kan worden verminderd. Driehoeksoverleg tussen lokaal bestuur, openbaar ministerie en politie kan helpen bij het voorkomen van recidive, aldus de RSJ.

De uitvoering van strafrechtelijke sancties moet volgens de RSJ op lokale samenwerkingsverbanden als veiligheidshuizen aansluiten en zoveel mogelijk lokaal plaatsvinden. ‘Dit vraagt een andere, meer toezichthoudende rol van de centrale overheid. De minister van Veiligheid en Justitie wordt, net zoals de minister van Volksgezondheid, verantwoordelijk voor het stelsel als geheel, de kaders en organisatie van het toezicht.’

Herstelgerichtheid bij de uitvoering van sancties vraagt volgens de RSJ dat de samenleving zich bereid toont en verantwoordelijkheid neemt om een succesvolle terugkeer van de justitiabele in de samenleving mogelijk te maken.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie