Advocaten bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland kunnen sinds vorige week op vrijwillige basis digitaal procederen in civiele vorderingsprocedures met verplichte procesvertegenwoordiging.

De afgelopen weken hebben een aantal advocaten bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland ervaring opgedaan met het digitaal procederen tijdens de zogenaamde prepilot.De advocaten hebben met het systeem gewerkt in gefingeerde zaken. Hierbij werd gelet op gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Nu deze fase is afgerond start de fase van het vrijwillig digitaal procederen in civiele zaken. De Rechtspraak organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor advocaten die ervaring willen opdoen met digitaal procederen. Afgelopen donderdag vond de eerste bijeenkomst plaats bij de rechtbank Midden-Nederland.

De Rechtspraak adviseert elke advocaat het digitaal procederen in deze fase uit te proberen. ‘Het biedt alleen maar voordelen om hier nu al mee te beginnen. Nu kan het nog op een rustig tempo,’ aldus een woordvoerder. Hoeveel advocatenkantoren mee zullen doen aan het vrijwillig digitaal procederen is niet bekend. ‘Het enthousiasme is er, maar je bent natuurlijk afhankelijk van de welwillendheid van twee partijen.’

De Rechtspraak stelt nog steeds voornemens te zijn om de zogeheten pilot te starten op 1 februari 2017, ook al is in de tijdlijn KEI te lezen dat het digitaal procederen in civiele zaken bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland pas in het voorjaar van 2017 verplicht wordt . ‘Het is nog wachten op een Koninklijk Besluit, maar de verwachting is dat we in februari kunnen starten.’ Landelijke invoering van het wettelijk verplicht digitaal procederen in civiele zaken met verplichte procesvertegenwoordiging staat¬† ingepland voor de zomer van 2017.

Francisca Mebius

Advertentie