De president van de Hoge Raad, Maarten Feteris, spoort advocaten aan helder en duidelijk taalgebruik te hanteren. Op ingewikkelde en plechtige taal, lange pleidooien en eindeloze processtukken zitten rechters niet te wachten, stelde Feteris donderdag op het Jonge Balie Congres 2016 in Haarlem.

Geheel in het thema van het congres ‘Meesterlijk gesproken’, sprak Feteris donderdag over ‘De taal van procederende advocaten’.  Juristen, zeker advocaten, hebben een talig beroep, stelt hij. ‘In de middeleeuwen werden advocaten ook wel taalmannen genoemd.’ Maar dat betekent niet dat advocaten ingewikkeld en plechtig moeten spreken, vindt Feteris. ‘Verwacht in ieder geval niet dat de rechter uw cliënt eerder in het gelijk zal stellen naarmate u meer deftige termen gebruikt.’ Feteris haalde hoogleraar taalbeheersing Ton van Haaften aan, die constateerde dat juristen archaïsch en ingewikkeld Nederlands gebruiken, ook wanneer dat juridisch niet nodig is.

‘Durf uzelf te zijn,’ is het advies van Feteris aan jonge advocaten. ‘Streef ernaar om ook ingewikkelde kwesties voor een rechter toegankelijk te maken en niet om simpele zaken te compliceren. Dat geldt niet alleen voor een mondeling pleidooi, maar ook voor schriftelijke processtukken.’

Over de lengte van processtukken en pleidooien zegt Feteris dat de boodschap het beste zal overkomen als die qua formulering en structuur prettig is om in ontvangst te nemen. ‘Zal een lang betoog meer indruk maken, een dik processtuk meer ontzag wekken? Denkt u dat vooral niet. Met kort en krachtig bereikt u vaak veel meer.’ Ook in het geval van een grote en complexe zaak raadt Feteris advocaten aan zaken terug te brengen tot overzichtelijke en behapbare proporties.

Het helpt wanneer procederende advocaten zich in de rechter verplaatsen, meent de raadsheer. ‘Wissel in gedachte van rol. Wat zou voor u belangrijk zijn, waardoor laat u zich overtuigen als u zelf moest beslissen?’

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie