De Amsterdamse advocaat Jeroen Soeteman volgt Bart Nooitgedagt op als voorzitter van de Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA). De nieuwe voorman noemt de dreigende extra bezuinigingen op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand op dit moment zijn grootste zorg.

Soeteman (42) (Jebbink Soeteman advocaten) is er alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat deze bezuinigingen niet doorgaan. ‘Als de bezuinigingen worden doorgevoerd, zullen deze de strafrechtadvocatuur in het hart raken. Veel Kamerfracties zien dat de marginale bezuinigingen, want dat zijn het op de totale begroting, desastreuse gevolgen hebben op de kwaliteit van de advocatuur. Maar ik vrees dat het nog niet tot de regering is doorgedrongen.’

Tegen het plan om het jaarlijks te declareren aantal punten te verlagen van 2000 naar 900, diende Michiel Van Nispen (SP) een motie in die kamerbreed werd ondersteund. Minister Ard van der Steur (Veiligheid & Justitie, VVD) is inmiddels  in overleg  met de Nederlandse orde van advocaten over een alternatief plan. Soeteman: ‘De NVSA volgt deze ontwikkelingen kritisch en zal waar nodig gevraagd en ongevraagd interveniëren om de rechten van de burger en de advocatuur te waarborgen.’

Andere actuele speerpunten voor Soeteman zijn het ontwerp voor een nieuw Wetboek van Strafvordering en de implementatie van de verhoorbijstand in het Nederlands recht.

De Groningse advocaat Maartje Schaap (35) (De Haan Advocaten & Notarissen) is benoemd tot nieuw bestuurslid van de NVSA.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie