En weer een schrapping in appel bevestigd… De advocaat die zijn cliënt met een gemanipuleerde e-mail zesduizend euro afhandig maakte, mag zich geen advocaat meer noemen.

Mr. X kreeg van de advocaat van de wederpartij een e-mail waarin die de tussen partijen getroffen schikking bevestigde. Voordat mr. X die e-mail doorstuurde, voegde hij er een regeltje aan toe, waarin de wederpartij zogenaamd zei dat er ook nog een bedrag van 6.050 euro via de derdenrekening van mr. X moest worden voldaan. Toen de cliënt een maand later om uitleg vroeg, kwam mr. X met een ingewikkeld verhaal. ‘Lastige materie’, voegde hij zekerheidshalve nog aan toe… Onder de mail zette hij niet zijn eigen naam, maar die van een kantoorgenoot die ook bij de zaak betrokken was geweest. De raad van discipline in ‘s-Hertogenbosch schrapte mr. X.

Mr. X was in eerste instantie niet op de zitting, om gezondheidsredenen, schreef hij zelf, die hem indertijd ook parten hadden gespeeld. Hij verkeerde in een hypomane fase en was getroffen door een cerebraal aneurysma. In appel legt hij een doktersverklaring over met een andere strekking: door PTSS, een posttraumatische stoornis, kon mr. X onvoldoende verantwoordelijkheid dragen voor zijn houding en gedrag. Het had geleid tot impulsieve gedragingen waarvoor mr. X te laat hulp had gezocht, maar nu was hij naar eigen idee langzaam aan weer de oude aan het worden.

Het Hof van Discipline is daarmee niet milder te stemmen. Hoezo impulsief gedrag? Er leek meer sprake van een stapsgewijs in de tijd uitgevoerd plan. Maar stel dat het klopte: dan had mr. X uit eigen beweging de praktijk moeten neerleggen totdat de dokter vond dat het gevaar geweken was.

Bij psychische problemen zelf zo verstandig zijn: dat lijkt wel veel gevraagd. Voor zulke gevallen lijkt de mogelijkheid van een onmiddellijke schorsing ex artikel 60b geschapen. Maar daarvoor was het PTSS-verweer van mr. X waarschijnlijk too little, too late.

Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie