Waarschuwing: Zorg dat u niet gehackt wordt!
In het nieuws lezen we over DDoS-aanvallen, ICT-security en Internet of Things. Over bedrijven waarvan de websites een tijdje niet beschikbaar zijn door cybercriminaliteit. ICT-Security is hot, maar hoe geeft u daar invulling aan?

 

Noodzaak van bewustwording1011-im-lexxyn-groep
Wist u dat hacken heel eenvoudig is? En dat cybersecurity is uitgegroeid tot de misdaad met de grootste schade in geld uitgedrukt? De impact van cybercriminaliteit is niet algemeen bekend. Zelf ervaren leidt tot inzicht en als men weet hoe het werkt, kan men zich er ook beter tegen wapenen.

Bewustwording is daarom de eerste stap in ICT-security, want de mens is ook in dit geval de zwakste schakel. Eén van de eerste onderdelen van het Security Pack van ICT Concept is een praktijktest zodat duidelijk wordt hoe uw personeel reageert in situaties waarbij de ICT-security van uw bedrijf betrokken is. Hiervoor heeft ICT Concept ethical hackers en penetration testers in dienst. Het resultaat: uw personeel leert situaties te herkennen, juist te handelen én wordt zich bewust van de impact van veiligheidslekken.

Beleid, beveiligen en bewaken
Na bewustwording volgt beleid, implementatie van beveiligingsoplossingen en bewaking van de voortgang. Beleid en beveiliging zorgen ervoor dat uw ICT-beveiliging op het gewenste en noodzakelijke niveau komt en blijft. Dit vraagt in veel gevallen om een maatwerkoplossing, afgestemd op uw bedrijf en met extra aandacht voor de zwakke plekken die tijdens de eerste stap in kaart zijn gebracht. Vervolgens zorgen beveiligingssoftware, scans en checks ervoor dat u zicht houdt op de voortgang. Immers, uw ICT-Security op niveau brengen en houden is niet gebaat bij een momentopname. Door bewaking houdt u ook na de nulmeting inzicht in de kwaliteit van uw ICT-beveiliging.

Weet wat er speelt
Met het Security Pack kiest u voor een maatwerkoplossing tegen een vast bedrag per maand. Misschien denkt u: Moet ik me als advocaat bezighouden met ICT-security? Een reële vraag. Maar we vinden het wél belangrijk dat u weet wat er speelt. Maak vandaag nog de beveiligingsrisico’s van uw kantoor inzichtelijk en zorg dat u niet gehackt wordt. Meer weten? Bel 088 002 84 82.

Advertentie